ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1977

III. volební období

21

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje, aby Česká národní rada vykonala podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1966 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky.

Kandidáti byli vybráni po pečlivém zhodnocení jejich politické a odborné připravenosti.

Navržení kandidáti splňují všechny předpoklady stanovené v § 39 odst. 1 a 2 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb. S kandidaturou všichni souhlasí. Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky proto navrhuje, aby se Česká národní rada usnesla takto:

"Česká národní rada po projednání návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

volí

podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., do funkce soudců z povolání k soudům České socialistické republiky tyto kandidáty:

K Nejvyššímu soudu České socialistické republiky:

JUDr. Dušan Hofman

JUDr. Libuše Hladilová

Miluše Čižmárová

K Městskému soudu v Praze:

JUDr. Jiří Kruk

Ke krajskému soudu v Brně:

JUDr. Jan Bernreiter

Ke krajskému soudu v Ostravě:

Anežka Rabasová

Pavel Dolinek

K obvodnímu soudu v Praze 1:

Jiřina Jislová

Naděžda Kusáková

Zdeněk Bauer

K obvodnímu soudu v Praze 2:

Josef Lanzendörfer

K obvodnímu soudu v Praze 4:

Jitka Šťastná

K obvodnímu soudu v Praze 8:

Karel Mazura

Blanka Brožová

Ilona Žďárská

K obvodnímu soudu v Praze 10:

JUDr. Zdeněk Zelenka

K okresnímu soudu v České Lípě:

Taťjana Rusová

K okresnímu soudu v Chomutově:

Eva Šindelářová

K okresnímu soudu v Teplicích:

Irena Hadrbolcová

K okresnímu soudu v Ústí nad Labem:

JUDr. Dragutin Andrle

K okresnímu soudu v Hradci Králové:

Eva Vernerová

K okresnímu soudu v Jičíně:

Jiří Cerman

K městskému soudu v Brně:

Marie Kartousová

Eva Zálešáková

K okresnímu soudu v Karviné:

Marcela Andělová

K okresnímu soudu v Ostravě:

Ivana Pavlíčková"

V Praze dne 19. října 1977

RSDr. Miloslav Vacík v. r.

místopředseda ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

 

Charakteristiky uvedených kandidátů jsou poslancům České národní rady k dispozici k nahlédnutí v Kanceláři České národní rady.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP