ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1977

III. volební období

25

Návrh

ústavně právního výboru České národní rady

na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

Podle § 52 a 44 a úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., přísluší České národní radě rozhodovat o žádostech soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce.

České národní radě došlo 13 žádostí soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce a současně i zákonem požadované vyjádření ministra spravedlnosti ČSR k těmto žádostem.

Ústavně právní výbor ČNR ve schůzi dne 22. listopadu 1977 posoudil po zprávě posl. JUDr. Luďka Kapitoly uvedené žádosti a vyjádření ministra spravedlnosti a předkládá České národní radě podle § 11 písm. d) zákona ČNR č. 1/1969 Sb., ve znění zákona ČNR č. 19/1971 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR o jednacím řádu České národní rady, ke schválení tento návrh usnesení:

"Česká národní rada

zprošťuje

1. Milana Kvapila, funkce soudce obvodního soudu pro Prahu 1,

2. Věru Hnaníčkovou, funkce soudkyně obvodního soudu pro Prahu 3,

3. Ladislavu Kučírkovou, funkce soudkyně obvodního soudu pro Prahu 4,

4. Jaroslavu Chaloupkovou, funkce soudkyně obvodního soudu pro Prahu 8,

5. Ivu Novotnou, funkce soudkyně obvodního soudu pro Prahu 8,

6. JUDr. Felícii Řeháčkovou, funkce soudkyně obvodního soudu pro Prahu 8,

7. JUDr. Jaroslavu Vrbovou, funkce soudkyně obvodního soudu pro Prahu 10,

8. Otakara Skoupého, funkce soudce obvodního soudu pro Prahu 1,

9. Petra Sušického, funkce soudce obvodního soudu pro Prahu 4,

10. Alenu Huňáčkovou, funkce soudkyně okresního soudu Příbram,

11. Vratislava Pospíšila, funkce soudce okresního soudu Chomutov,

12. Horymíra Filipa, prom. práv., funkce soudce okresního soudu Pardubice,

13. Antonína Flašara, funkce soudce okresního soudu Uherské Hradiště."

V Praze dne 22. listopadu 1977

JUDr. Luděk Kapitola v. r.

JUDr. Josef Machačka v. r.

zpravodaj

předseda ústavně právního výboru ČNRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP