ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1977

III. volební období

27

Společná zpráva

výborů České národní rady pro plán a rozpočet a ústavně právního

k vládnímu návrhu zákona ČNR o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1978, o správě důchodové daně u některých poplatníků a o promlčecích lhůtách u majetkových a mimořádných dávek (tisk 24)

Výbory České národní rady pro plán a rozpočet a ústavně právní projednaly dne 13. prosince 1977 ve společné schůzi za účasti delegací z ostatních výborů České národní rady vládní návrh zákona ČNR o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1978, o správě důchodové daně u některých poplatníků a o promlčecích lhůtách u majetkových a mimořádných dávek (tisk 24) a doporučují České národní radě přejmout toto usnesení:

"Česká národní rada po projednání schvaluje Vládní návrh zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1978, o správě důchodové daně u některých poplatníků a o promlčecích lhůtách u majetkových a mimořádných dávek (tisk 24) ve znění předloženém vládou České socialistické republiky."

Praze dne 13. prosince 1977

JUDr. Josef Machačka v. r.

Josef Smola v. r.

předseda ústavně právního výboru ČNR

předseda výboru ČNR pro plán a rozpočet a společný zpravodajSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP