ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1977

III. volební období

28

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje, aby Česká národní rada vykonala podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky.

Kandidáti byli vybráni po pečlivém zhodnocení jejich politické a odborné připravenosti.

Navržení kandidáti splňují všechny předpoklady stanovené v § 39 odst. 1 a 2 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb. S kandidaturou všichni souhlasí.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky proto navrhuje, aby se Česká národní rada usnesla takto:

"Česká národní rada po projednání návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

volí

podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., do funkce soudců z povolání k soudům České socialistické republiky tyto kandidáty:

K městskému soudu v Praze:

Věra Hnaníčková

Jaroslava Chaloupková

Ladislava Kučírková

Milan Kvapil

Iva Novotná

JUDr. Felicie Řeháčková

JUDr. Jaroslava Vrbová

Ke krajskému soudu v Ústí nad Labem:

Vratislav Pospíšil

Ke krajskému soudu v Hradci Králové:

Horymír Filip

K obvodnímu soudu v Praze 1:

Eva Adamcová

Alena Huňáčková

K obvodnímu soudu v Praze 6:

Jan Kohout

Radmila Pražská

K obvodnímu soudu v Praze 8:

Věra Obstová

V obvodnímu soudu v Praze 9:

Eva Ševčíková

K okresnímu soudu v Příbrami:

JUDr. Vlasta Šimečková

K okresnímu soudu v Klatovech:

Milan Suk

K okresnímu soudu v Plzni - jih:

Marcela Trnková

K okresnímu soudu v Chomutově:

Zdeňka Pospíšilová

K okresnímu soudu v Liberci:

Karel Vydra

K okresnímu soudu v Litoměřicích:

Zlata Hieková

Otakar Skoupý

K okresnímu soudu v Náchodě:

Ludmila Hlínová

Jiří Janda

K městskému soudu v Brně:

Jana Kalinová

Robert Kameník

Marcela Palatá

Vladimíra Pospíšilová

Ludmila Šudomová

K okresnímu soudu v Břeclavi:

Marie Večeřová

K okresnímu soudu v Hodoníně:

Antonín Flašar

K okresnímu soudu v Jihlavě:

Miroslav Heralecký

K okresnímu soudu v Uherském Hradišti:

Jaroslava Hamadová

K okresnímu soudu ve Vyškově:

Patrick Girgle

K okresnímu soudu v Ostravě:

Jarmila Kolářová

Dagmar Kičmerová

Vanda Miřijovská

K okresnímu soudu ve Vsetíně:

JUDr. Zdeněk Šlajs

V Praze dne 7. prosince 1977

RSDr. Miloslav Vacík v. r.

místopředseda ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

 

Charakteristiky uvedených kandidátů jsou poslancům České národní rady k dispozici k nahlédnut v Kanceláři České národní rady.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP