ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1978

III. volební období

39

Vládní návrh

Usnesení

ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

z 1978

o státním závěrečném účtu České socialistické republiky a o závěrečných účtech státních fondů České socialistické republiky za rok 1977

Česká národní rada

I. schvaluje

1. státní závěrečný účet České socialistické republiky za rok 1977, který vykazuje přebytek hospodaření podle státního rozpočtu České socialistické republiky na rok 1977 ve výši 43 101 tisíc Kčs;

2. použití přebytku státního rozpočtu České socialistické republiky za rok 1977 ve výši 43 101 tisíc Kčs na doplnění státních finančních rezerv;

3. závěrečné účty státních fondů České socialistické republiky za rok 1977;

II. bere na vědomí,

že rozpočtové hospodaření národních výborů v České socialistické republice za rok 1977 skončilo přebytkem ve výši 1 631 502 tisíc Kčs.

V Praze 14. června 1978

Josef Korčák, v. r.,

předseda vlády České socialistické republiky


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP