ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1978

III. volební období

40

Společná zpráva

výborů České národní rady ústavně právního, pro národní výbory a národnosti, kulturního a školského, zdravotního a sociálního, pro plán rozpočet, pro průmysl a stavebnictví, pro zemědělství a výživu, pro obchod, služby a dopravu

k vládnímu návrhu zákona České národní rady o školských zařízeních (tisk 37)

Výbor ČNR pro průmysl a stavebnictví ve schůzi dne 30. května 1978, výbor ČNR pro národní výbory a národnosti ve schůzi dne 6. června 1978, výbor ČNR pro zemědělství a výživu a výbor ČNR pro obchod, služby a dopravu ve schůzích dne 7. června 1978, zdravotní a sociální výbor ČNR ve schůzi dne 13. června 1978, výbor ČNR pro plán a rozpočet ve schůzi dne 14. června 1978, kulturní a školský výbor ČNR ve schůzi dne 15. června 1978, ústavně právní výbor ČNR ve schůzi dne 21. června 1978 projednaly vládní návrh zákona České národní rady o školských zařízeních (tisk 37).

Po projednání vládního návrhu se výbory usnesly doporučit České národní radě, aby vládní návrh zákona České národní rady o školských zařízeních (tisk 37) schválila s těmito úpravami:

v § 8:

v § 38:

v odstavci 3

v odstavci 2

se slova "zdravotnické péče" nahrazují slovy "léčebně preventivní péče";

v první části věty se za slovo "orgánům" vkládá slovo "státní";

   

v § 22:

v § 42:

v odstavci 2

v odstavci 1

odkaz 3) pod čarou se upravuje takto:

 

"3) § 29 zákona č. Sb., o opatřeních v soustavě základních a středních škol";

se spojka "nebo" nahrazuje spojkou "a";

   

v § 37:

v § 45:

odstavci 2

v odstavci 3

se za slovo "orgánům" vkládá slovo "státní";

se slova "studijní plány" nahrazují slovy "učební plány".


V Praze dne 21. června 1978

Vlasta Matějková v. r.

JUDr. Josef Machačka v. r.

zpravodajka ústavně právního výboru ČNR

předseda ústavně právního výboru ČNR

   

Blažena Konečná v. r.

Marie Jarošová v. r.

zpravodajka výboru ČNR pro národní výbory a národnosti

místopředsedkyně ČNR a předsedkyně výboru ČNR pro národní výbory a národnosti

   

Václav Starec v. r.

ing. Marie Smolíková v. r.

zpravodaj kulturního a školského výboru ČNR

předsedkyně kulturního a školského výboru ČNR

   

Zdeňka Váchová v. r.

JUDr. Čestmír Adam v. r.

zpravodajka zdravotního sociálního výboru ČNR

místopředseda ČNR a předseda zdravotního a sociálního výboru ČNR

   

Ladislav Doležal v. r.

Josef Smola v. r.

zpravodaj výboru ČNR pro plán a rozpočet

předseda výboru ČNR pro plán a rozpočet

   

Vlastimil Sýkora v. r.

ing. Jaroslav Horák v. r.

zpravodaj výboru ČNR pro průmysl a stavebnictví

předseda výboru ČNR pro průmysl a stavebnictví

   

doc. MVDr. Antonín Kubíček, CSc. v. r.

RSDr. Jan Jirásek v. r.

zpravodaj výboru ČNR pro zemědělství a výživu

předseda výboru ČNR pro zemědělství a výživu

   

Jiří Maryška v. r.

František Toman v. r.

zpravodaj výboru ČNR pro obchod, služby a dopravu

místopředseda ČNR a předseda výboru ČNR pro obchod, služby a dopravuSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP