ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1978

III. volební období

41

Společná zpráva

výborů České národní rady ústavně právního, pro národní výbory a národnosti, kulturního a školského, zdravotního a sociálního, pro plán a rozpočet, pro průmysl a stavebnictví, pro zemědělství a výživu, pro obchod, služby a dopravu

k vládnímu návrhu zákona České národní rady o státní správě ve školství (tisk 38)

Výbor ČNR pro průmysl a stavebnictví ve schůzi dne 30. května 1978, výbor ČNR pro národní výbory a národnosti ve schůze dne 6. června 1978, výbor ČNR pro zemědělství a výživu a výbor ČNR pro obchod, služby a dopravu ve schůzích dne 7. června 1978, zdravotní a sociální výbor ČNR ve schůzi dne 13. června 1978, výbor ČNR pro plán a rozpočet ve schůzi dne 14. června 1978, kulturní a školský výbor ČNR ve schůze dne 15. června 1978, ústavně právní výbor ČNR ve schůzi dne 21. června 1978 projednaly vládní návrh zákona České národní rady o státní správě ve školství (tisk 38).

Po projednání vládního návrhu se výbory usnesly doporučit České národní radě, aby vládní návrh zákona České národní rady o státní správě ve školství (tisk 38) schválila s těmito úpravami:

v § 5:

v § 10:

na konci odstavce 1 se vkládá číslice 2), odkazující na druhou poznámku pod čarou.

v odstavci 1

Za poznámkou 1) pod čarou se vkládá další poznámka 2) tohoto znění:

v první větě se za slovo "odložení" vkládá slovo "začátku";

 

v § 22:

 

v odstavci 1

"2) § 3 odst. zákona č Sb., o školských zařízeních a § 25 zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech (úplné znění č. 28/1972 Sb.)"

se slova "do mateřské školy pro mládež" nahrazují slovy "do mateřské školy pro děti";

   

Další poznámky v jednotlivých ustanoveních a pod čarou číslo 2) až 16) se přečíslují na čísla 3) až 17);

v § 24:

 

v odstavci 2

 

se za slovo "studium" vkládají slova "na střední škole";

v § 9:

v § 25:

v odstavci 2

v odstavci 1

se slova "v pracovněprávních vztahů" nahrazují slovy "z pracovněprávních vztahů";

se za slovo "přiznává" vkládají slova "a odnímá"


V Praze dne 21. června 1978

Vlasta Matějková v. r.

JUDr. Josef Machačka v. r.

zpravodajka ústavně právního výboru ČNR

předseda ústavně právního výboru ČNR

   

Walter Herrgesell v. r.

Marie Jarošová v. r.

zpravodaj výboru ČNR pro národní výbory a národnosti

místopředsedkyně ČNR a předsedkyně výboru ČNR pro národní výbory a národnosti

   

Květoslava Březinová v. r.

ing. Marie Smolíková v. r.

zpravodajka kulturního a školského výboru ČNR

předsedkyně kulturního a školského výboru ČNR

   

Zdeňka Váchová v. r.

JUDr. Čestmír Adam v. r.

zpravodajka zdravotního a sociálního výboru ČNR

místopředseda ČNR a předseda zdravotního a sociálního výboru ČNR

   

Ladislav Doležal v. r.

Josef Smola v. r.

zpravodaj výboru ČNR pro plán a rozpočet

předseda výboru ČNR pro plán a rozpočet

   

Vlastimil Sýkora v. r.

ing. Jaroslav Horák v. r.

zpravodaj výboru ČNR pro průmysl a stavebnictví

předseda výboru ČNR pro průmysl a stavebnictví

   

doc. MVDr. Antonín Kubíček, Csc. v. r.

RSDr. Jan Jirásek v. r.

zpravodaj výboru ČNR pro zemědělství a výživu

předseda výboru ČNR pro zemědělství a výživu

   

Jiří Maryška v. r.

František Toman v. r.

zpravodaj výboru ČNR pro obchod, služby a dopravu

místopředseda ČNR a předseda výboru ČNR pro obchod, služby a dopravuSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP