ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1978

III. volební období

42

Návrh

ústavně právního výboru České národní rady

na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

Podle § 52 a 44a úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., ve znění zákona č. 29/1978 Sb., přísluší České národní radě rozhodovat o žádostech soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce.

České národní radě došlo 23 žádostí soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce a současně i zákonem požadované vyjádření ministra spravedlnosti ČSR k těmto žádostem.

Ústavně právní výbor ČNR ve schůzi dne 31. května 1978 posoudil po zprávě posl. Karla Svobody uvedené žádosti a vyjádření ministra spravedlnosti a předkládá České národní radě podle § 11 písm. d) zákona ČNR č. 1/1969 Sb., ve znění zákona ČNR č. 19/1971 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR o jednacím řádu České národní rady, ke schválení tento návrh usnesení:

"Česká národní rada

zprošťuje

1. Jaromíra Rohlíka, funkce soudce obvodního soudu pro Prahu 3,

2. Tomáše Hemelíka, funkce soudce obvodního soudu pro Prahu 5,

3. Marcela Ječného, funkce soudce obvodního soudu pro Prahu 3,

4. JUDr. Marii Brixiovou, funkce soudkyně okresního soudu Kladno,

5. Věru Provazníkovou, funkce soudkyně okresního soudu Praha-západ,

6. Oldřicha Tobiáše, funkce soudce okresního soudu České Budějovice,

7. Vladimíra Veselého, funkce soudce krajského soudu České Budějovice,

8. JUDr. Bohumíra Hanuše, funkce soudce okresního soudu České Budějovice,

9. Hanu Buršíkovou, funkce soudkyně okresního soudu Karlovy Vary,

10. Ludmilu Benešovou, funkce soudkyně okresního soudu Rokycany,

11. JUDr. Hanu Křížovou, funkce soudkyně okresního soudu Louny,

12. Marii Tvaružkovou, funkce soudkyně okresního soudu Teplice,

13. Vladislavu Duchoňovou, funkce soudkyně okresního soudu Ústí nad Labem,

14. Františka Duchoně, funkce soudce okresního soudu Ústí nad Labem,

15. JUDr. Ludvíka Bergmanna, funkce soudce okresního soudu Hradec Králové,

16. JUDr. Jiřího Horáka, funkce soudce okresního soudu Pardubice,

17. Marii Kocourkovou, funkce soudkyně okresního soudu Hradec Králové,

18. Milenu Muškovou, funkce soudkyně okresního soudu Semily,

19. JUDr. Blaženu Talajkovou, funkce soudkyně okresního soudu Hodonín,

20. JUDr. Miroslava Šabatu, funkce soudce Městského soudu Brno,

21. JUDr. Ludmilu Antlovou, funkce soudkyně Městského soudu Brno,

22. Vlastu Kurečkovou, funkce soudkyně okresního soudu Vsetín,

23. JUDr. Elišku Cihlářovou, funkce soudkyně okresního soudu Nový Jičín."

V Praze dne 31. května 1978

Karel Svoboda v. r.

JUDr. Josef Machačka v, r.

zpravodaj

předseda ústavně právního výboru ČNRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP