ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1978

III. volební období

43

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje, aby Česká národní rada vykonala podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky.

Kandidáti byli vybráni po pečlivém zhodnocení jejich politické a odborné připravenosti.

Navržení kandidáti splňují všechny předpoklady stanovené v § 39 odst. 1 a 2 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb. S kandidaturou všichni souhlasí.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky proto navrhuje, aby se Česká národní rada usnesla takto:

"Česká národní rada po projednání návrhu předsednictva ústředního výboru. Národní fronty České socialistické republiky

volí

podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., do funkce soudců z povolání k soudům České socialistické republiky tyto kandidáty:

K Městskému soudu v Praze:

Marcel Ječný

Ke krajskému soudu v Praze:

Věra Provazníková

Ke krajskému soudu v Českých Budějovicích:

JUDr. Bohumír Hanuš

Ke krajskému soudu v Brně:

JUDr. Miroslav Šabata,

JUDr. Ludmila Antlová

Ke krajskému soudu v Ostravě:

Vlasta Kurečková

K obvodnímu soudu v Praze 1:

Hana Kárníková

K obvodnímu soudu v Praze 2:

Jindra Junková

K obvodnímu soudu v Praze 4:

Olga Wolfová

K okresnímu soudu v Benešově:

Marcela Macková

K okresnímu soudu v Českých Budějovicích:

Gabriela Hamerníková,

Vladimír Veselý

K okresnímu soudu v Českém Krumlově:

Květoslava Kroutilová

K okresnímu soudu v Jindřichově Hradci:

Alena Matlasová

K okresnímu soudu v Pelhřimově:

Zdeněk Tichý

K okresnímu soudu v Táboře:

Dagmar Marková

K okresnímu soudu v Karlových Varech:

Milan Čapek,

Josef Kulhavý

K okresnímu soudu v Plzni-město:

Jiřina Němcová

K okresnímu soudu v Plzni-sever:

Ludmila Benešová

K okresnímu soudu v Děčíně:

Milan Kohoutek

K okresnímu soudu v Chomutově:

Eva Zavřelová

K okresnímu soudu v Jablonci nad Nisou:

Vladimíra Pavlová

K okresnímu soudu v Liberci:

Jiří Malinovský

K okresnímu soudu v Ústí nad Labem:

Jaroslava Slabá

K okresnímu soudu v Hradci Králové:

Ivana Kondrová

Milena Mušková

K okresnímu soudu v Chrudimi:

Vlasta Jirásková

K okresnímu soudu v Náchodě:

Olga Galová

K okresnímu soudu v Pardubicích:

Lenka Nováková

K okresnímu soudu v Semilech:

JUDr. Stanislava Behenská

K okresnímu soudu v Trutnově:

Heinz Efler,

Vladimír Řezníček

K okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí:

Jiří Radoš

K okresnímu soudu v Brně-venkov:

Václav Sedlář

K okresnímu soudu v Uherském Hradišti:

Marie Tvaružková

K okresnímu soudu v Ostravě:

Tomáš Tkačík,

Otakar Pochmon

K okresnímu soudu v Karviné:

Alois Cihlář,

Ludmila Pekařová,

Dagmar Glončáková,

Stanislava Jonsztová

K okresnímu soudu ve Frýdku-Místku:

JUDr. Jana Skopková

K okresnímu soudu v Novém Jičíně:

JUDr. Václav Vaněček

K okresnímu soudu v Opavě:

Šárka Fusková

K okresnímu soudu v Přerově:

JUDr. Eliška Cihlářová

V Praze dne 17. května 1978

RSDr. Miloslav Vacík v. r.

místopředseda ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

Charakteristiky uvedených kandidátů jsou poslancům České národní rady k dispozici k nahlédnutí v Kanceláři České národní rady.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP