ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1978

III. volební období

44

Zpráva

výboru České národní rady pro plán a rozpočet

k vládnímu návrhu usnesení České národní rady o státním závěrečném účtu České socialistické republiky a o závěrečných účtech státních fondů České socialistické republiky za rok 1977 (tisk 39)

Výbor České národní rady pro plán a rozpočet, rozšířený o delegace z ostatních výborů České národní rady, projednal ve své schůzi 14. června 1978 vládní návrh usnesení České národní rady o státním závěrečném účtu České socialistické republiky a o závěrečných účtech státních fondů České socialistické republiky za rok 1977 a doporučuje České národní radě přijmout toto usnesení:

"Česká národní rada

I. schvaluje

1. státní závěrečný účet České socialistické republiky za rok 1977, který vykazuje přebytek hospodaření podle státního rozpočtu České socialistické republiky na rok 1977 ve výši 43 101 tisíc Kčs;

2. použití přebytku státního rozpočtu České socialistické republiky za rok 1977 ve výši 43 101 tisíc Kčs na doplnění státních finančních rezerv;

3. závěrečné účty státních fondů České socialistické republiky za rok 1977;

II. bere na vědomí,

že rozpočtové hospodaření národních výborů v České socialistické republice za rok 1977 skončilo přebytkem ve výši 1 631 502 tisíc Kčs."

V Praze 14. června 1978

Josef Smola v. r.

Ladislav Doležal v. r.

předseda výboru ČNR pro plán a rozpočet a zpravodaj

ověřovatel výboru ČNR pro plán a rozpočetSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP