ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1978

III. volební období

46

Návrh

mandátového a imunitního výboru České národní rady

na ověření platnosti volby poslance Jaroslava Jenerála

Dne 23. a 24. června 1978 se konaly doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodu č. 141, které vyhlásilo předsednictvo České národní rady podle § 49 zákona ČNR č. 53/1971 Sb., o volbách do České národní rady.

V doplňovacích volbách byl zvolen poslancem České národní rady Jaroslav Jenerál. Česká volební komise padala České národní radě zprávu o výsledku doplňovacích voleb a odevzdala mandátovému a imunitnímu výboru ČNR volební spisy, a to přihlášku kandidáta Národní fronty k registraci, zápis o registraci kandidáta Národní fronty a zápis obvodní volební komise o výsledku hlasování ve volebním obvodu.

Mandátový a imunitní výbor České národní rady ve své schůzi dne 26. června 1978 přezkoumal předložené doklady a zjistil, že doplňovací volby byly vyhlášeny a vykonány podle ústavních předpisů a zákona ČNR o volbách do České národní rady. Mandátový a imunitní výbor nezjistil žádné závady a rovněž mu nebyly podány stížnosti na porušení zákonných ustanovení o volbách do České národní rady.

Z předložených dokladů mandátový a imunitní výbor České národní rady zjistil, že ve volebním obvodu č. 141 se voleb zúčastnila nadpoloviční většina voličů zapsaných do voličských seznamů a navržený kandidát obdržel nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. Proto byl kandidát s. Jaroslav Jenerál platně zvolen poslancem České národní rady.

Protože doplňovací volby do České národní rady byly provedeny v souladu se zákonnými předpisy, mandátový a imunitní výbor doporučuje, aby Česká národní rada podle čl. 113 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění ústavního zákona č. 125/1970 Sb., ověřila platnost volby poslance Jaroslava Jenerála, zvoleného v doplňovacích volbách do České národní rady dne 23. a 24. června 1978.

V Praze dne 26. června 1978

Oldřich Voleník v. r.

Josef Černý v. r.

místopředseda České národní rady

ověřovatel mandátového a imunitního

a předseda mandátového a imunitního výboru ČNR

výboru ČNRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP