ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1978

III. volební období

49

Návrh

ústavně právního výboru České národní rady

na odvolání a zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

Podle § 51, 52 a 44 a úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., ve znění zákona č. 29/1978 Sb., přísluší České národní radě rozhodovat o odvolání a zproštění soudců z povolání soudcovské funkce.

Ministr spravedlnosti ČSR JUDr. Jan Němec předložil České národní radě podle § 51 odst. 2 cit. zákona návrh, aby z funkce soudkyně z povolání byla odvolána podle § 51 odst. 1 písm.. c) cit. zákona Ludmila Müllerová, prom. práv., soudkyně z povolání obvodního soudu pro Prahu 9. Důvody pro odvolání jsou u jmenované soudkyně splněny.

Podle § 52 a 44 a cit. zákona došlo České národní radě 20 žádostí soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce a současně i zákonem požadované vyjádření ministra spravedlnosti ČSR k těmto žádostem.

Ústavně právní výbor České národní rady ve schůzi dne 16. října 1978 posoudil po zprávy posl. Karla Svobody a po odůvodnění zástupcem ministerstva spravedlnosti ČSR uvedený návrh na odvolání a žádosti o zproštění soudců z povolání soudcovské funkce a předkládá České národní radě podle § 11 písm. d) zákona ČNR č. 1/1969 Sb., ve znění zákona ČNR č. 19/1971 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR o jednacím řádu České národní rady, ke schválení tyto návrhy usnesení:

I.

"Česká národní rada

odvolává

Ludmilu Müllerovou, prom. práv., z funkce soudkyně z povolání obvodního soudu pro Prahu 9."

II.

"Česká národní rada

zprošťuje

1. Evu Sedláčkovou, funkce soudkyně obvodního soudu pro Prahu 1,

2. JUDr. Elvíru Zemkovou, funkce soudkyně obvodního soudu pro Prahu 4,

3. JUDr. Irenu Švestkovou, funkce soudkyně Městského soudu v Praze,

4. Bohuslava Chmelíka, funkce soudce Městského soudu v Praze,

5. Ludmilu Říhovou, funkce soudkyně obvodního soudu pro Prahu 3,

6. Jiřího Balzera, funkce soudce obvodního soudu pro Prahu 5,

7. JUDr. Miloslavu Šebkovou, funkce soudkyně okresního soudu Praha - západ,

8. JUDr. Františka Pešulu, funkce soudce okresního soudu Kladno,

9. Evu Kosovou, funkce soudkyně okresního soudu Most,

10. Danu Pavlínovou, funkce soudkyně okresního soudu Most,

11. Václava Nygrína, funkce soudce okresního soudu Chomutov,

12. Dagmar Nygrínovou, funkce soudkyně okresního soudu Chomutov,

13. Karla Jirušku, prom. právníka, funkce soudce okresního soudu Rychnov n. Kněžnou,

14. Vlastu Stuchlíkovou, prom. právničku, funkce soudkyně krajského soudu Hradec Králové,

15. Věru Adámkovou, funkce soudkyně okresního soudu Náchod,

16. JUDr. Jarmilu Martinovou, funkce soudkyně Městského soudu Brno,

17. JUDr. Petra Hrachovce, funkce soudce okresního soudu Gottwaldov,

18. JUDr. Milana Kružíka, funkce soudce okresního soudu Brno-venkov,

19. Pavlu Lamichovou, funkce soudkyně Městského soudu Brno,

20. JUDr. Vlastu Hrnčířovou, funkce soudkyně okresního soudu Olomouc.

V Praze dne 16. října 1978

JUDr. Josef Machačka v. r.

Karel Svoboda v. r.

předseda ústavně právního výboru ČNR

zpravodajSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP