ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1978

III. volební období

50

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje, aby Česká národní rada vykonala podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky.

Kandidáti byli vybráni po pečlivém zhodnocení jejich politické a odborné připravenosti.

Navržení kandidáti splňují všechny předpoklady stanovené v § 39 odst. 1 a 2 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb. S kandidaturou všichni souhlasí.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky proto navrhuje, aby se Česká národní rada usnesla takto:

"Česká národní rada po projednání návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

volí

podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., do funkce soudců z povolání k soudům České socialistické republiky tyto kandidáty:

K Městskému soudu v Praze:

Ludmila Říhová

nar. 6. 1. 1947


 

Ke krajskému soudu v Praze:

JUDr. František Pešula

nar. 14. 8. 1933


 

Ke krajskému soudu v Ústí nad Labem:

Václav Nygrín

nar.

16. 1. 1947

Dagmar Nygrínová

nar.

4. 9. 1947


 

Ke krajskému soudu v Brně:

JUDr. Petr Hrachovec

nar.

21.

11. 1948

JUDr. Milan Kružík

nar.

20.

7. 1951

Pavla Lamichová

nar.

2.

11. 1949


 

K obvodnímu soudu v Praze 1:

Jiří Balzer

nar. 30. 3. 1945


 

K obvodnímu soudu v Praze 2:

Hana Mašková

nar. 7. 5. 1952


 

K obvodnímu soudu v Praze 4:

Miloslava Hnátková

nar. 1. 4. 1949


 

K okresnímu soudu v Karlových Varech:

JUDr. Milan Snopek

nar. 12. 5. 1946


 

K okresnímu soudu v České Lípě:

Jan Riedl

nar. 27. 3. 1953


 

K okresnímu soudu v Teplicích:

Vratislav Havlík

nar. 30. 11. 1951


 

K okresnímu soudu v Jičíně:

Vlasta Stuchlíková, prom. práv.

nar. 29. 12. 1932


 

K okresnímu soudu v Hradci Králové:

Věra Adámková

nar. 16. 7. 1947


 

K okresnímu soudu ve Znojmě:

Bohuslav Padalík

nar. 2. 12. 1952


 

K okresnímu soudu v Ostravě:

Lena Daňková

nar.

5.

10. 1952

Jana Vrbská

nar.

12.

1. 1953


 

K okresnímu soudu v Karviné:

Pavla Šašková

nar. 22. 3. 1953

Jaroslav Holubec

nar. 13. 4. 1952


 

K okresnímu soudu v Opavě:

Danuše Poštulková

nar. 8. 4. 1953.


 

V Praze 20. září 1978

RSDr. Miloslav Vacík v. r.

místopředseda ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

 

Charakteristiky uvedených kandidátů jsou poslancům České národní rady k dispozici k nahlédnutí v Kanceláři České národní rady.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP