ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1978

III. volební období

54

Návrh

ústavně právního výboru České národní rady

na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

Podle § 52 a 44 a úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., ve znění zákona č. 29/1978 Sb., přísluší České národní radě rozhodovat o žádostech soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce.

České národní radě došlo 11 žádostí soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce a současné i zákonem požadované vyjádření ministra spravedlnosti ČSR k těmto žádostem.

Ústavně právní výbor ČNR ve schůzi dne 8. prosince 1978 posoudil po zprávě posl. Karla Svobody uvedené žádosti a vyjádření ministra spravedlnosti ČSR a předkládá České národní radě podle § 11 písm. d) zákona ČNR č. 1/1969 Sb., ve znění zákona ČSR č. 19/1971 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR o jednacím řádu České národní rady, ke schválení tento návrh usnesení:

"Česká národní rada

zprošťuje

1. Karla Podolku, funkce soudce okresního soudu Litoměřice,

2. JUDr. Bohuše Smetánku, funkce soudce okresního soudu Liberec,

3. Janu Šecovou, funkce soudkyně okresního soudu Liberec,

4. JUDr. Jiřího Fučíka, funkce soudce krajského soudu Hradec Králové,

5. Jiřího Morávka, funkce soudce okresního soudu Ústí nad Orlicí,

6. JUDr. Hanu Groszovou, funkce soudkyně krajského soudu v Brně,

7. Rudolfa Kupku, funkce soudce okresního soudu v Prostějově,

8. JUDr. Jana Žižlavského, funkce soudce Městského soudu v Brně,

9. Marii Málkovou, funkce soudkyně okresního soudu Ostrava,

10. Karla Kocsice, funkce soudce okresního soudu v Karviné,

11. JUDr. Štefana Adama, funkce soudce krajského soudu Ostrava."

Praze dne 8. prosince 1978

Karel Svoboda v. r.

JUDr. Josef Machačka v. r.

zpravodaj

předseda ústavně právního výboru ČNRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP