ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1978

III. volební období

55

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje, aby Česká národní rada vykonala podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky.

Kandidáti byli vybráni po pečlivém zhodnocení jejich politické a odborné připravenosti.

Navržení kandidáti splňují všechny předpoklady stanovené v 39 odst. 1 a 2 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb. S kandidaturou všichni souhlasí.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky proto navrhuje, aby Česká národní rada usnesla takto:

"Česká národní rada po projednání návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

volí

podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., do funkce soudců z povolání k soudům České socialistické republiky tyto kandidáty:

K nejvyššímu soudu České socialistické republiky:

JUDr. Hana Groszová

nar. 27. 2. 1935


 

Ke krajskému soudu v Ústí nad Labem:

Karel Podolka

nar. 30.

6. 1947

JUDr. Bohuš Smetánka

nar. 28.

11. 1929

Jana Šecová

nar. 22.

9. 1942


 

K obvodnímu soudu v Praze 1:

Věra Sýkorová

nar. 30. 3. 1953


 

K obvodnímu soudu v Praze 2:

Pavel Šváb

nar. 10. 5. 1952

Hana Voříšková

nar. 17. 9. 1952


 

K obvodnímu soudu v Praze 4:

JUDr. Naděžda Slavíková

nar. 28. 5. 1953


 

K obvodnímu soudu v Praze 5:

Josef Vrabec

nar. 7. 1. 1952


 

K obvodnímu soudu v Praze 9:

JUDr. Miluše Čechurová

nar. 5. 2. 1953


 

K okresnímu soudu v Praze-západ:

JUDr. Ljubomír Drápal

nar. 23. 7. 1953


 

K okresnímu soudu v Nymburce:

JUDr. Zdeněk Valenta

nar. 9. 5. 1953

Jiří Lebduška

nar. 4. 7. 1949


 

K okresnímu soudu v Klatovech:

JUDr. Alexander Šíma

nar. 21. 8. 1951


 

K okresnímu soudu v Plzni - město:

JUDr. Jitka Fišerová

nar. 1. 12. 1950


 

K okresnímu soudu v Děčíně:

Jiří Brožek

nar.

9. 5. 1951

Milan Varga

nar.

21. 7. 1951


 

K okresnímu soudu v Liberci:

Ivan Kopecký

nar. 26. 11. 1952


 

K okresnímu soudu v Mostě:

Eva Šámalová

nar.

26. 3. 1953

Vladimíra Šmídová

nar.

8. 9. 1952

Marie Tesařová

nar.

12. 8. 1953


 

K okresnímu soudu v Teplicích:

Miluše Říčková

nar. 19. 1. 1951


 

K okresnímu soudu v Jičíně:

Alexandra Soldánová

nar. 24. 11. 1951


 

K okresnímu soudu v Náchodě:

Eliška Lejpová

nar. 6. 1. 1953


 

K okresnímu soudu ve Svitavách:

Věra Kučerová

nar. 25. 9. 1953


 

K okresnímu soudu v Hradci Králové:

JUDr. František Loskot

nar. 20. 12. 1952


 

K okresnímu soudu v Kroměříži:

Jindřich Urbánek

nar. 22. 6. 1951


 

K okresnímu soudu v Jihlavě:

Zina Uhlířová

nar. 31. 8. 1953


 

K okresnímu soudu ve Frýdku - Místku:

JUDr. Štefan Adam

nar. 15. 7. 1928


 

K okresnímu soudu v Karviné:

Čestmír Duda

nar. 7. 4. 1952


 

K okresnímu soudu v Ostravě:

Zdenka Táborská

nar. 27. 6. 1953


 

K městskému soudu v Brně:

Rudolf Kupka

nar. 28. 11. 1949."


 

V Praze dne 1. listopadu 1978

RSDr. Miloslav Vacík v. r.

místopředseda ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

 

Charakteristiky uvedených kandidátů jsou poslancům České národní rady k dispozici k nahlédnutí v Kanceláři České národní rady.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP