ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1978

III. volební období

58

Společná zpráva

výborů České národní rady pro plán a rozpočet a ústavně právního

k vládnímu návrhu zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1979 (tisk 56)

Výbory České národní rady pro plán a rozpočet a ústavně právní projednaly ve společné schůzi 7. prosince 1978 za účasti delegací z ostatních výborů České národní rady vládní návrh zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1979 (tisk 56) a doporučují České národní radě přijmout toto usnesení:

"Česká národní rada po projednání schvaluje vládní návrh zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1979 (tisk 56) ve znění předloženém vládou České socialistické republiky s tím, že § 3 návrhu zákona se vypouští a číselné označení § 4 se mění na § 3."

V Praze dne 7. prosince 1978

JUDr. Josef Machačka v. r.

předseda ústavně právního výboru ČNR

Josef Smola v. r.

předseda výboru ČNR pro plán a rozpočet a společný zpravodaj


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP