ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1979

III. volební období

61

Návrh

ústavně právního výboru České národní rady

na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

Podle § 52 a 44 a úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců vyhlášeného pod č. 19/1978 Sb., ve znění zákona č. 29/1978 Sb., přísluší České národní radě rozhodovat o žádostech soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce.

České národní radě došlo 24 žádostí soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce a současně i zákonem požadované vyjádření ministra spravedlnosti ČSR k těmto žádostem.

Ústavně právní výbor ČNR ve schůzi dne 20. března 1979 posoudil po zprávě posl. Karla Svobody uvedené žádosti a vyjádření ministra spravedlnosti ČSR a předkládá České národní radě podle § 11 písm. d) zákona ČNR č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění pozdějších předpisů, ke schválení tento návrh usnesení:

"Česká národní rada

zprošťuje

1. Danu Černovskou, funkce soudkyně obvodního soudu pro Prahu 2,

2. Jiřího Sixtu, funkce soudce obvodního soudu pro Prahu 5,

3. JUDr. Jiřího Oulíka, funkce soudce obvodního soudu pro Prahu 1,

4. JUDr. Jiřího Noska, funkce soudce okresního soudu v Kolíně,

5. JUDr. Miroslavu Papežovou, funkce soudkyně okresního soudu v Nymburce,

6. Antonína Lebedu, promovaného právníka, funkce soudce okresního soudu v Berouně,

7. Jana Bláhu, funkce soudce okresního soudu České Budějovice,

8. Ladislava Kubíka, funkce soudce okresního soudu v Chebu,

9. JUDr. Františka Voldřicha, funkce soudce okresního soudu Plzeň - město,

10. Drahomíru Voldřichovou, funkce soudkyně okresního soudu Plzeň - město,

11. Jindřišku Bernáškovou, funkce soudkyně okresního soudu Plzeň - město,

12. JUDr. Ladislava Sychru, funkce soudce krajského soudu Ústí nad Labem,

13. JUDr. Zdeňku Štichovou, funkce soudkyně okresního soudu Ústí nad Labem,

14. Bořivoje Kalinu, funkce soudce okresního soudu Trutnov,

15. Tomáše Málka, funkce soudce okresního soudu Hradec Králové,

16. Janu Flašarovou, funkce soudkyně okresního soudu Uherské Hradiště,

17. Václava Helešice, funkce soudce Městského soudu Brno,

18. JUDr. Bohumíra Viduru, funkce soudce okresního soudu Ostrava,

19. Čestmíra Matěje, funkce soudce okresního soudu Frýdek-Místek,

20. Josefa Richtra, funkce soudce okresního soudu Karviná,

21. Jindřicha Bayera, funkce soudce okresního soudu Bruntál,

22. JUDr. Hanu Šimkovou, funkce soudkyně krajského soudu v Ostravě,

23. Karla Hasche, promovaného právníka, funkce soudce krajského soudu Plzeň,

24. JUDr. Miloslava Martina, funkce soudce krajského soudu Hradec Králové."

V Praze dne 20. března 1979

Karel Svoboda v. r.

JUDr. Josef Machačka v. r.

zpravodaj

předseda ústavně právního výboru ČNRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP