ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1979

III. volební období

62

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje, aby Česká národní rada vykonala podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1930 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky.

Kandidáti byli vybráni po pečlivém zhodnocení jejich politické a odborné připravenosti.

Navržení kandidáti splňují všechny předpoklady stanovené v § 39 odst. 1 a 2 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb. S kandidaturou všichni souhlasí.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky proto navrhuje, aby se Česká národní rada usnesla takto:

"Česká národní rada po projednání návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

volí

podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., do funkce soudců z povolání k soudům České socialistické republiky tyto kandidáty:

K Nejvyššímu soudu České socialistické republiky:

JUDr. Jiří Oulík

nar.: 16.

10. 1949

Karel Hasch

nar.: 29.

3. 1948


 

Ke krajskému soudu v Praze:

Antonín Lebeda, prom. práv.

nar.: 19. 10. 1922


 

Ke krajskému soudu v Českých Budějovicích:

Jan Bláha

nar.: 1. 1. 1950


 

Ke krajskému soudu v Plzni:

JUDr. Jindřiška Bernášková

nar.: 22. 10. 1929

JUDr. Eva Sladká

nar.: 23. 12. 1940


 

Ke krajskému soudu v Ústí nad Labem:

JUDr. Zdeňka Štichová

nar.: 24. 12. 1943


 

Ke krajskému soudu v Hradci Králové:

Tomáš Málek

nar.: 5. 3. 1951


 

Ke krajskému soudu v Brně:

Václav Helešic

nar.: 7. 6. 1935


 

Ke krajskému soudu v Ostravě:

JUDr. Bohumír Vidura

nar.: 11. 3. 1939

Čestmír Matěj

nar.: 12. 3. 1947

Josef Richter

nar.: 19. 5. 1947

Jindřich Bayer

nar.: 19. 2. 1944


 

K obvodnímu soudu v Praze 2:

Petr Zima

nar.: 23. 1.1953


 

K obvodnímu soudu v Praze 9:

Vilma Hložková

nar.: 21. 1. 1951


 

K okresnímu soudu v Kladně:

Eva Grunciová

nar.: 31.12.1945


 

K okresnímu soudu v Příbrami:

Marta Hrenčuková

nar.: 23. 10. 1952


 

K okresnímu soudu v Mělníku:

Hedvika Kovaříková

nar.: 13. 1.1947


 

K okresnímu soudu v Chebu:

Marcela Babická

nar.: 3. 9. 1948


 

K okresnímu soudu v Karlových Varech:

Blanka Šeráková

nar.: 25. 1. 1953


 

K okresnímu soudu v Hodoníně:

Ludmila Tomanová

nar.:

25. 2. 1951

Jana Flašarová

nar.:

3. 8.1947


 

K městskému soudu v Brně:

JUDr. Miroslav Kučera

nar.: 30. 4. 1951


 

K okresnímu soudu v Bruntále:

Jiřina Hájková

nar.: 20. 1. 1953


 

K okresnímu soudu v Olomouci:

JUDr. Hana Šimková

nar.: 11. 10. 1947"


 

V Praze dne 14. března 1979

RSDr. Miloslav Vacík v. r.

místopředseda ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

 

Charakteristiky uvedených kandidátů jsou poslancům České národní rady k dispozici k nahlédnutí v Kanceláři České národní rady.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP