ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1979

III. volební období

64

Vládní návrh

Usnesení České národní rady

o státním závěrečném účtu České socialistické republiky a o závěrečných účtech státních fondů České socialistické republiky za rok 1978

Česká národní rada

I. schvaluje

1. státní závěrečný účet České socialistické republiky za rok 1978, který vykazuje přebytek hospodaření podle státního rozpočtu České socialistické republiky na rok 1978 ve výši 32 423 tisíc Kčs;

2. překročení celkových rozpočtových výdajů stanovených v zákoně České národní rady č. 89/1977 Sb., o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1978 částkou 119 269 202 tisíc Kčs o 488 376 tisíc Kčs. Překročení bylo pokryto vyššími dosaženými příjmy;

3. použití přebytku státního rozpočtu České socialistické republiky za rok 1978 ve výši 32 423 tisíc Kčs na doplnění státních finančních rezerv;

4. závěrečné účty státních fondů České socialistické republiky za rok 1978;

II. bere na vědomí,

že rozpočtové hospodaření národních výborů v České socialistické republice skončilo za rok 1978 přebytkem ve výši 1 877 663 tisíc Kčs.

V Praze dne 13. června 1979

Josef Korčák v. r.

předseda vlády České socialistické republiky


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP