ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1979

III. volební období

65

Zpráva

výboru České národní rady pro plán a rozpočet

k vládnímu návrhu usnesení České národní rady o státním závěrečném účtu České socialistické republiky a o závěrečných účtech státních fondů České socialistické republiky za rok 1978 (tisk 64)

Výbor České národní rady pro plán a rozpočet, rozšířený o delegace z ostatních výborů České národní rady, projednal ve své 21. schůzi 14. června 1979 vládní návrh usnesení České národní rady o státním závěrečném účtu České socialistické republiky a o závěrečných účtech státních fondů České socialistické republiky za rok 1978 a doporučuje České národní radě přijmout shodně se zněním navrženým vládou České socialistické republiky toto usnesení:

"Česká národní rada

I. schvaluje

1. státní závěrečný účet České socialistické republiky za rok 1978, který vykazuje přebytek hospodaření podle státního rozpočtu České socialistické republiky na rok 1978 ve výši 32 423 tisíc Kčs;

2. překročení celkových rozpočtových výdajů stanovených v zákoně České národní rady č. 89/1977 Sb., o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1978, částkou 119 269 202 tisíc Kčs o 488 376 tisíc Kčs. Překročení bylo pokryto vyššími dosaženými příjmy;

3. použití přebytku státního rozpočtu České socialistické republiky za rok 1978 ve výši 32 423 tisíc Kčs na doplnění státních finančních rezerv;

4. závěrečné účty státních fondů České socialistické republiky za rok 1978;

II. bere na vědomí,

že rozpočtové hospodaření národních výborů v České socialistické republice skončilo za rok 1978 přebytkem ve výši 1 877 663 tisíc Kčs."

V Praze 14. června 1979

ing. Jiří KRÁTKÝ, v. r.

Josef SMOLA, v. r.

místopředseda výboru ČNR pro plán a rozpočet

zpravodaj a předseda výboru ČNR pro plán a rozpočetSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP