ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1979

III. volební období

66

Návrh

ústavně právního výboru České národní rady

na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

Podle § 52 a 44 a úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., ve znění zákona č. 29/1978 Sb., přísluší České národní radě rozhodovat o žádostech soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce.

České národní radě došlo 24 žádostí soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce a současně i zákonem požadované vyjádření ministra spravedlnosti ČSR k těmto žádostem.

Ústavně právní výbor ČNR ve schůzi dne 24. května 1979 posoudil po zprávě posl. Karla Svobody uvedené žádosti a vyjádření ministra spravedlnosti ČSR a předkládá České národní radě podle § 11 písm. d) zákona ČNR č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění pozdějších předpisů, ke schválení tento návrh usnesení:

"Česká národní rada

zprošťuje

1. Zdenku Vlasákovou, funkce soudkyně obvodního soudu pro Prahu 1,

2. Zuzanu Nussbergerovou, funkce soudkyně obvodního soudu pro Prahu 7,

3. JUDr. Marii Oswaldovou, funkce soudkyně obvodního soudu pro Prahu 10,

4. JUDr. Dimitrije Dohčeviče, funkce soudce obvodního soudu pro Prahu 10,

5. JUDr. Evu Sekaninovou, funkce soudkyně městského soudu v Praze,

6. JUDr. Jana Součka, funkce soudce okresního soudu Mělník,

7. Ludvíka Šimečka, funkce soudce okresního soudu Český Krumlov,

8. Josefa Šílu, prom. práv., funkce soudce okresního soudu Tábor,

9. Slavomíra Cirhana, funkce soudce okresního soudu Jindřichův Hradec,

10. Milenu Jiránkovou, funkce soudkyně okresního soudu České Budějovice,

11. Františka Baláka, funkce soudce okresního soudu Strakonice,

12. JUDr. Josefa Blažka, funkce soudce krajského soudu Plzeň,

13. Helenu Královou, funkce soudkyně okresního soudu Cheb,

14. Jiřího Kouckého, funkce soudce okresního soudu Teplice,

15. JUDr. Hanu Vondráčkovou, funkce soudkyně okresního soudu Most,

16. JUDr. Josefa Marečka, funkce soudce krajského soudu Hradec Králové,

17. Rudolfa Fori, funkce soudce okresního soudu Hradec Králové,

18. Ludvíka Hlavatého, funkce soudce okresního soudu Rychnov n. Kn.,

19. Bedřicha Chvojku, prom. práv., funkce soudce okresního soudu Pardubice,

20. Vladimíra Pandulu, funkce soudce okresního soudu Svitavy,

21. Marii Filipi, funkce soudkyně okresního soudu Hodonín,

22. Ronalda Kováře, funkce soudce okresního soudu Bruntál,

23. Petra Lorenčíka, funkce soudce okresního soudu Karviná,

24. JUDr. Natálii Slavíkovou, funkce soudkyně okresního soudu Cheb."

V Praze 24. května 1979

Karel SVOBODA v. r.

JUDr. Josef MACHAČKA v. r.

zpravodaj

předseda ústavně právního výboru ČNR.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP