ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1979

III. volební období

67

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje, aby Česká národní rada vykonala podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., volbu některých soudců z povolání k soudem České socialistické republiky.

Kandidáti byli vybráni po pečlivém zhodnocení jejich politické a odborné připravenosti.

Navržení kandidáti splňují všechny předpoklady stanovené v § 39 odst. 1 a 2 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb. S kandidaturou všichni souhlasí.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky proto navrhuje, aby se Česká národní rada usnesla takto:

"Česká národní rada po projednání návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

volí

podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., do funkce soudců z povolání k soudům České socialistické republiky tyto kandidáty:

K Nejvyššímu soudu České socialistické republiky:

JUDr. Josef Blažek

nar. 9. 12. 1931

JUDr. Eva Sekaninová

nar. 15. 6. 1941

K Městskému soudu v Praze:

JUDr. Dimitrije Dohčevič

nar. 10. 3. 1946

Ke krajskému soudu v Českých Budějovicích:

Milena Jiránková

nar. 15. 2. 1949

František Balák

nar. 31. 8. 1949

Ke krajskému soudu v Hradci Králové:

Rudolf Fori

nar. 22. 9. 1938

Ludvík Hlavatý

nar. 30. 10. 1938

Bedřich Chvojka, prom. práv.

nar. 3. 2. 1930

Vladimír Pandula

nar. 15. 6. 1948

Ke krajskému soudu v Ostravě:

Petr Lorenčík

nar. 5. 2. 1949

K obvodnímu soudu v Praze 1:

Eva Herčíková

nar. 12. 7. 1954

Eva Nykodýmová

nar. 25. 2. 1953

Vojtěch Trojánek

nar. 17. 4. 1947

K obvodnímu soudu v Praze 3:

Olga Adamová

nar. 22. 7. 1953

K obvodnímu soudu v Praze 5:

František Ištvánek

nar. 22. 2. 1953

K obvodnímu soudu v Praze 9:

Eva Potschová

nar. 8. 11. 1951

K obvodnímu soudu v Praze 10:

Zuzana Nussbergerová

nar. 19. 12. 1942

K okresnímu soudu v Příbrami:

Hana Kárová

nar. 5. 2. 1957

K okresnímu soudu v Českých Budějovicích:

Pavel Šilhavecký

nar. 25. 10. 1953

Ladislava Šulecová

nar. 21. 11. 1954

Jana Nováková

nar. 23. 2. 1954

K okresnímu soudu v Českém Krumlově:

Marcela Cellerová

nar. 16. 9. 1954

Petr Morong

nar. 20. 9. 1953

Slavomír Cirhan

nar. 2. 12. 1946

K okresnímu soudu v Jindřichově Hradci:

Jaroslav Dubenský

nar. 19. 3. 1955

K okresnímu soudu v Prachaticích:

Jaroslava Štítkovcová

nar. 7. 12. 1954

K okresnímu soudu ve Strakonicích:

Marie Veselá

nar. 15. 6. 1955

K okresnímu soudu v Táboře:

Vít Jakšič

nar. 16. 4. 1953

K okresnímu soudu v Rokycanech:

Ludmila Horská

nar. 20. 11. 1953

K okresnímu soudu v Plzni - město:

JUDr. Vlasta Formánková

nar. 26. 7. 1953

Nataša Nováková

nar. 20. 11. 1953

JUDr. Milena Skálová

nar. 20. 7. 1953

K okresnímu soudu v Sokolově:

Stanislav Aubrecht

nar. 17. 12. 1952

Ivana Hovorková

nar. 31. 1. 1955

Vlasta Halbrštátová

nar. 4. 3. 1953

K okresnímu soudu v Karlových Varech:

Helena Králová

nar. 12. 8. 1951

K okresnímu soudu v Liberci:

Stanislav Černý

nar. 3. 7. 1953

Miroslava Fialová

nar. 24. 7. 1904

Lenka Zrnovská

nar. 28. 11. 1952

K okresnímu soudu v Mostě:

Pavel Šámal

nar. 24. 9. 1953

Jaroslav Douda

nar. 2. 1. 1953

K okresnímu soudu v Ústí nad Labem:

JUDr. Hana Vondráčková

nar. 12. 11. 1931

K okresnímu soudu v Hradci Králové:

Vladimíra Loudová

nar. 7. 4. 1955

Karel Kondr

nar. 6. 4: 1953

Jaroslav Stach

nar. 7. 3. 1955

K okresnímu soudu v Semilech:

Jarmila Krejsová

nar. 4. 9. 1952

K okresnímu soudu v Rychnově nad Kněžnou:

Jindřich Kužel

nar. 8. 11. 1950

K okresnímu soudu ve Frýdku - Místku:

Břetislav Puzoň

nar. 1. 10. 1952

K okresnímu soudu v Přerově:

Jana Tillová

nar. 13. 3. 1953

K okresnímu soudu v Šumperku:

Jarmila Šléšková

nar. 20. 9. 1953"

V Praze dne 30. května 1979

RSDr. Miloslav Vacík v. r.

místopředseda ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

 

Charakteristiky uvedených kandidátů jsou poslancům České národní rady k dispozici k nahlédnutí v Kanceláři České národní rady.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP