ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1979

III. volební období

70

Návrh

poslanců České národní rady Evžena Erbana, Oldřicha Voleníka, Marie Jarošové, Františka Tomana, JUDr. Čestmíra Adama, Jany Klasové, Miroslava Suchopárka, ing. Jana Uřičáře, ing. Jiřího Buriana, Heleny Veverkové a dalších

na doplňovací volbu člena předsednictva České národní rady a předsedy výboru České národní rady pro průmysl a stavebnictví

Podepsaní navrhují podle § 35 a 50 zákona ČNR č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění zákonů ČNR č. 147/1970 Sb., č. 19/1971 Sb. a č. 149/1978 Sb., kterými se tento jednací řád mění a doplňuje, aby Česká národní rada

zvolila

posl. prof. ing. Ladislava Kubíčka, DrSc., člena korespondenta ČSAV,

členem předsednictva České národní rady a předsedou výboru České národní rady pro průmysl a stavebnictví.

V Praze 25. června 1979

Evžen Erban, Oldřich Voleník, Marie Jarošová, František Toman, JUDr. Čestmír Adam, Jana Klasová, Miroslav Suchopárek, ing. Jan Uřičář, ing. Jiří Burian, Helena Veverková, ing. Václav Běžel, Milan Grande, Marie Háblová, Jan Hluší, Bohuslav Horáček, Anna Langerová, Jaromír Plíva, Václav Starec, Karel Svoboda, Marie Šantorová


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP