ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1979

III. volební období

73

Návrh

ústavně právního výboru České národní rady

na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

Podle § 52 a 44 a úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců vyhlášeného pod č. 19/1870 Sb., ve znění zákona č. 29/1978 Sb., přísluší České národní radě rozhodovat o žádostech soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce.

České národní radě došlo 18 žádostí soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce a současně i zákonem požadované vyjádření ministra spravedlnosti ČSR k těmto žádostem.

Ústavně právní výbor ČNR ve schůzi dne 25. září 1979 posoudil po zprávě posl. Karla Svobody uvedené žádosti a vyjádření ministra spravedlnosti ČSR a předkládá České národní radě podle § 11 písm. d) zákona ČNR č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění pozdějších předpisů, ke schválení tento návrh usnesení:

"Česká národní rada

zprošťuje

1. JUDr. Zdeňku Čermákovou, funkce soudkyně obvodního soudu pro Prahu 1,

2. Jaroslava Novotného, funkce soudce obvodního soudu pro Prahu 4,

3. Jana Kolaříka, funkce soudce obvodního soudu pro Prahu 6,

4. Pavla Ondru, funkce soudce obvodního soudu pro Prahu 8,

5. JUDr. Evu Buriánovou, funkce soudkyně obvodního soudu pro Prahu 10,

6. Evu Petrovovou, funkce soudkyně okresního soudu Tábor,

7. JUDr. Ladislava Kresla, funkce soudce okresního soudu Český Krumlov,

8. Jiřího Indru, funkce soudce okresního soudu Plzeň - město,

9. JUDr. Josefa Pučelíka, funkce soudce okresního soudu Plzeň - sever,

10. Václava Šaška, funkce soudce okresního soudu Plzeň - sever,

11. Zdeňku Pospíšilovou, funkce soudkyně okresního soudu Chomutov,

12. JUDr. Milenu Heřmanovou, funkce soudkyně okresního soudu Liberec,

13. JUDr. Zdeňka Sekaninu, funkce soudce okresního soudu Teplice,

14. Jiřího Svobodu, funkce soudce okresního soudu Gottwaldov,

15. JUDr. Pavlu Dostálovou, funkce soudkyně okresního soudu Opava,

16. Vojtěcha Skoumala, funkce soudce okresního soudu Olomouc,

17. Stanislava Blažka, funkce soudce okresního sondu Karviná,

18. Jaroslavu Vítovou, funkce soudkyně okresního soudu Ústí nad Labem.

V Praze 2. září 1979

Karel Svoboda v. r.

JUDr. Josef Machačka v. r.

zpravodaj

předseda ústavně právního výboru ČNRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP