ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1979

III. volební období

74

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje, aby Česká národní rada vykonala podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle! 43 odst. 1 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky.

Kandidáti byli vybráni po pečlivém zhodnocení jejich politické a odborné připravenosti.

Navržení kandidáti splňují všechny předpoklady stanovené v § 39 odst. 1 a 2 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb. S kandidaturou všichni souhlasí.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky proto navrhuje, aby se Česká národní rada usnesla takto:

"Česká národní rada po projednání návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

volí

podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., do funkce soudců z povolání k soudům České socialistické republiky tyto kandidáty:

K Městskému soudu v Praze:

JUDr. Eva Buriánová, nar. 3. 10. 1948

Jan Kolařík, nar. 27. 12. 1947

Jaroslav Novotný, nar. 1. 6. 1950

Pavel Ondra, nar. 27. 1. 1950

Ke krajskému soudu v Plzni:

JUDr. Josef Pučelík, nar. 11. 10. 1924

Václav Šašek, nar. 31. 8. 1940

Ke krajskému soudu v Ostravě:

JUDr. Pavla Dostálová, nar. 27. 4. 1945

K okresnímu soudu v Praze - západ:

Eva Dlouhá, nar. 3. 10. 1954

Jaroslava Vítová, nar. 19. 8. 1953

K okresnímu soudu v Nymburce:

Marie Jenčeková, nar. 22. 2. 1954

K okresnímu soudu v Rakovníku:

Helena Chábová, nar. 27. 7. 1948

K okresnímu soudu v Českých Budějovicích:

Marie Dvořáčková, nar. 28. 7. 1955

K okresnímu soudu v Domažlicích:

Helena Dvorná, nar. 18. 12. 1953

Josef Štětina, nar. 15. 11. 1953

K okresnímu soudu v Klatovech:

Věra Pálková, nar. 9. 10. 1955

K okresnímu soudu v Plzni - město:

Jaroslav Erhard, nar. 18. 10. 1951

Lubomír Fiala, nar. 29. 10. 1953

Vlasta Janoutová, nar. 23. 12. 1954

K okresnímu soudu v Plzni - jih:

Vladimíra Ladmanová, nar. 29. 10. 1953

K okresnímu soudu v Plzni - sever:

Jiří Indra, nar. 17. 11. 1945

Václava Šilhavá, nar. 14. 8. 1948

K okresnímu soudu v Děčíně:

Jaroslav Novák, nar. 9. 11. 1953

K okresnímu soudu v Chomutově:

Alena Fiedlerová, nar.30.10.1947

K okresnímu soudu v Jablonci nad Nisou:

Jan Kušnír, nar. 15. 7. 1954

K okresnímu soudu v Lounech:

Marie Kuklová, nar. 17. 12. 1954

Dana Maťátková, nar. 19.9.1954

K okresnímu soudu v Teplicích:

Vojtěch Skoumal, nar. 25. 1. 1948

K okresnímu soudu v Ústí nad Labem:

Jan Hájek, nar. 30. 8. 1955

Zdeňka Pospíšilová, nar. 25. 10. 1949

Naděžda Šnoblová, nar. 6. 6. 1954

K okresnímu soudu v Hradci Králové:

JUDr. Milena Heřmanová, nar. 2. 1. 1952

K okresnímu soudu v Chrudimi:

JUDr. Pavel Pelák, nar. 17. 12. 1952

K okresnímu soudu v Rychnově nad Kněžnou:

Marie Turková, nar. 11. 7. 1954

K okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí:

Jiří Blohoň, nar. 26. 1. 1954

K okresnímu soudu v Gottwaldově:

Josef Holcman, nar. 6. 3. 1952

Jana Hrbáčková, nar. 14. 6. 1955

K okresnímu soudu ve Žďáru nad Sázavou:

Blažena Šíravá, nar. 2. 9. 1953

K okresnímu soudu v Bruntále:

JUDr. Zdeněk Sekanina, nar. 20. 12. 1930

K okresnímu soudu ve Frýdku - Místku:

Bohuslava Tomicová, nar. 4. 12. 1954

JUDr. Helena Veličková, nar. 30. 8. 1954

K okresnímu soudu v Karviné:

Vlastimila Kociánová, nar. 15. 4. 1955

K okresnímu soudu v Novém Jičíně:

Jan Dudek, nar. 6. 3. 1953

K okresnímu soudu v Olomouci:

Jiří Straňák, nar. 26. 10. 1953

K okresnímu soudu v Opavě:

JUDr. Zdena Reková, nar. 9. 1. 1955

K okresnímu soudu v Ostravě:

Vladimír Mikušek, nar. 10. 10. 1953

Vlastimil Hrabovský, nar. 15. 10. 1952

K okresnímu soudu v Přerově:

Alena Chládková, nar. 29. 4. 1954

Anna Hradilová, nar. 4. 1. 1954

Štěpánka Račková, nar. 31. 3. 1955

V Praze dne 10. října 1979

RSDr. Miloslav Vacík v. r.

místopředseda ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

 

Charakteristiky uvedených kandidátů jsou poslancům České národní rady k dispozici k nahlédnutí v Kanceláři České národní rady.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP