ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1979

III. volební období

76

Návrh

mandátového a imunitního výboru České národní rady

na ověření platnosti volby poslankyně Olgy Škarydkové

Dne 29. září 1979 se konala doplňovací volba do České národní rady ve volebním obvodu č. 127, kterou vyhlásilo předsednictvo České národní rady podle,§ 49 zákona ČNR č. 53/1971 Sb., o volbách do České národní rady.

V doplňovací volbě byla zvolena poslankyně České národní rady Olga Škarydková. Česká volební komise podala České národní radě zprávu o výsledku doplňovací volby a odevzdala mandátovému a imunitnímu výboru ČNR volební spisy, a to přihlášku kandidáta Národní fronty k registraci, zápis o registraci kandidáta Národní fronty a zápis obvodní volební komise o výsledku hlasování ve volebním obvodu.

Mandátový a imunitní výbor České národní rady ve své schůzi dne 16. října 1979 přezkoumal předložené doklady a zjistil, že doplňovací volba byla vyhlášena a vykonána podle ústavních předpisů a zákona ČNR o volbách do České národní rady. Mandátový a imunitní výbor nezjistil žádné závady a rovněž mu nebyly podány stížnosti na porušení zákonných ustanovení o volbách do České národní rady.

Z předložených dokladů mandátový a imunitní výbor České národní rady zjistil, že ve volebním obvodu č. 127 se volby zúčastnila nadpoloviční většina voličů zapsaných do voličských seznamů a navržený kandidát obdržel nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. Proto byl kandidát s. Olga Škarydková platně zvolena poslankyní České národní rady.

Protože doplňovací volby do České národní rady byly provedeny v souladu se zákonnými předpisy, mandátový a imunitní výbor doporučuje, aby Česká národní rada podle čl. 113 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění ústavního zákona č. 125/1970 Sb., ověřila platnost volby poslankyně Olgy Škarydkové, zvolené v doplňovací volbě do České národní rady dne 29. září 1979.

V Praze dne 16. října 1979

Oldřich Voleník v. r.

Josef Černý v. r.

místopředseda České národní rady a předseda mandátového a imunitního výboru ČNR

ověřovatel mandátového a imunitního výboru ČNRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP