ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1979

III. volební období

79

Společná zpráva

výborů České národní rady pro plán a rozpočet a ústavně právního

k vládnímu návrhu zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1980 a o rozpočtovém určení výnosu některých úplat ve vodním hospodářství (tisk 78)

Výbory České národní rady pro plán a rozpočet a ústavně právní projednaly ve společné schůzi 4. prosince 1979 za účasti delegací z ostatních výborů České národní rady vládní návrh zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1980 a o rozpočtovém určení výnosu některých úplat ve vodním hospodářství (tisk 78) a doporučují České národní radě přijmout toto usnesení:

"Česká národní rada po projednání schvaluje vládní návrh zákona České národní rady o státním rozpočtů České socialistické republiky na rok 1980 a o rozpočtovém určení výnosu některých úplat ve vodním hospodářství (tisk 79) ve znění předloženém vládou České socialistické republiky."

V Praze 4. prosince 1979

JUDr. Marie PATEJDLOVÁ v. r.

Josef SMOLA v. r.

místopředsedkyně ústavně právního výborů ČNR

předseda výboru ČNR pro plán a rozpočet a společný zpravodajSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP