ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1979

III. volební období

81

Společná zpráva

výborů České národní rady ústavně právního, pro plán a rozpočet a pro národní výbory a národnosti

k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku ve znění pozdějších předpisů (tisk 80)

Výbory České národní rady ústavně právní a pro plán a rozpočet za účasti delegace výboru ČNR pro obchod, služby a dopravu ve společné schůzi 9. prosince 1979 a výbor ČNR pro národní výbory a národnosti ve schůzi 4. prosince 1979 projednaly vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku, ve znění pozdějších předpisů (tisk 80).

Po projednání vládního návrhu se výbory usnesly doporučit České národní radě, aby vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku, ve znění pozdějších předpisů (tisk 80), schválila ve znění předloženém vládou České socialistické republiky.

V Praze dne 4. prosince 1979

Josef SMOLA v. r.

JUDr. Marie PATEJDLOVÁ v. r.

předseda výboru ČNR pro plán a rozpočet

místopředsedkyně ústavně právního výboru ČNR


 

Josef HLAVIČKA v. r.

společný zpravodaj

PhDr. Miroslav HLAVÁČEK v. r.

Marie JAROŠOVÁ v. r.

zpravodaj výboru ČNR pro národní výbory a národnosti

místopředsedkyně ČNR a předsedkyně výboru ČNR pro národní výbory a národnostiSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP