ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1979

III. volební období

82

Návrh

ústavně právního výboru České národní rady

na odvolání a zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

Podle § 51, 52 a 44 a úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., ve znění zákona č. 29/1978 Sb., přísluší České národní radě rozhodovat o odvolání a zproštění soudců z povolání soudcovské funkce.

Ministr spravedlnosti ČSR JUDr. Jan Němec předložil České národní radě podle § 51 odst. 2 cit. zákona návrh, aby z funkce soudkyně z povolání byla odvolána podle § 51 odst. 1 písm. a) cit. zákona JUDr. Eva Orlická, soudkyně z povolání obvodního soudu pro Prahu 8. Důvody pro odvolání jsou u jmenované soudkyně splněny.

Podle § 52 a 44 a cit. zákona došlo České národní radě 16 žádostí soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce a současně i zákonem požadované vyjádření ministra spravedlnosti ČSR k těmto žádostem.

Ústavně právní výbor České národní rady ve schůzi dne 21. listopadu 1979 posoudil po zprávě posl. Olgy Divilové a po odůvodnění zástupcem ministerstva spravedlnosti ČSR uvedený návrh na odvolání a žádosti o zproštění soudců z povolání soudcovské funkce a předkládá České národní radě podle § 11 písm. d) zákona ČNR č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění pozdějších předpisů, ke schválení tyto návrhy usnesení:

I.

"Česká národní rada

odvolává

JUDr. Evu Orlickou z funkce soudkyně obvodního soudu pro Prahu 8."

II.

"Česká národní rada

zprošťuje

1. Tomáše Stuchlíka, funkce soudce obvodního soudu pro Prahu 2,

2. Antonína Konečného, funkce soudce obvodního soudu pro Prahu 4,

3. Zdeňka Sováka, funkce soudce obvodního soudu pro Prahu 6,

4. Zdeňka Jankovského, funkce soudce obvodního soudu pro Prahu 10,

5. Ivana Kralika, funkce soudce obvodního soudu pro Prahu 10,

6. Jiřinu Šimkovou, funkce soudkyně obvodního soudu pro Prahu 10,

7. Milana Kvapila, funkce soudce Městského soudu v Praze,

8. Jaroslava Bartůňka, prom. práv., funkce soudce okresního soudu Most,

9. Miluši Říčkovou, funkce soudkyně okresního soudu Teplice,

10. Aloise Ampapu, funkce soudce okresního soudu Havlíčkův Brod,

11. JUDr. Jiřího Horkého, funkce soudce okresního soudu Náchod,

12. JUDr. Miroslava Hofmanna, funkce soudce okresního soudu Náchod,

13. Jana Strašila, prom. práv., funkce soudce okresního soudu Rychnov nad Kněžnou,

14. JUDr. Miroslava Kobra, funkce soudce okresního soudu Semily,

15. JUDr. Antonína Hendrycha, funkce soudce okresního soudu Nový Jičín,

16. Zdeňka Novotného, funkce soudce okresního soudu Ostrava."

V Praze 21. listopadu 1979

Olga DIVILOVÁ v. r.

JUDr. Josef MACHAČKA v. r.

zpravodajka

předseda ústavně právního výboru ČNRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP