ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1979

III. volební období

83

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje, aby Česká národní rada vykonala podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky.

Kandidáti byli vybráni po pečlivém zhodnocení jejich politické a odborné připravenosti.

Navržení kandidáti splňují všechny předpoklady stanovené v § 39 odst. 1 a 2 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb. S kandidaturou všichni souhlasí.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky proto navrhuje, aby se Česká národní rada usnesla takto:

"Česká národní rada po projednání návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

volí

podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., do funkce soudců z povolání k soudům České socialistické republiky tyto kandidáty:

K Nejvyššímu soudu České socialistické republiky:

Zdeněk Sovák, nar. 14. 5. 1950

K Městskému soudu v Praze:

Jiřina Šimková, nar. 29. 4. 1947

Tomáš Stuchlík, nar. 7. 3. 1946

Ke krajskému soudu v Hradci Králové:

Alois Ampapa, nar. 2. 5. 1942

JUDr. Jiří Horký, nar. 18. 1. 1952

Ke krajskému soudu v Ostravě:

Zdeněk Novotný, nar. 24. 4. 1947

K obvodnímu soudu v Praze 1:

René Noll, nar. 14. 7. 1954

Martina Šťastná, nar. 23. 9. 1952

K obvodnímu soudu v Praze 3:

Irena Voštová, nar. 17. 10. 1953

Alena Krýlová, nar. 24. 3. 1955

K obvodnímu soudu v Praze 4:

Vladimír Stibořík, nar. 9. 7. 1953

K obvodnímu soudu v Praze 5:

Jindřich Zadina, nar. 8. 10. 1952

K obvodnímu soudu v Praze 6:

Růžena Fatková, nar. 19. 12. 1953

K obvodnímu soudu v Praze 7:

Hana Dousková, nar. 9. 9. 1952

K obvodnímu soudu v Praze 10:

Eva Pokorná, nar. 24. 9. 1952

Jiřina Závětová, nar. 17. 10. 1955

Vladimír Král, nar. 13. 8. 1954

Tomáš Vrchlabský, nar. 23. 9. 1953

K okresnímu soudu v Kladně:

Kateřina Drechslerová, nar. 21. 6. 1954

Jarmila Duráková, nar. 9. 3. 1954

Jiří Švec, nar. 28. 11. 1952

K okresnímu soudu v Mladé Boleslavi:

Zlatuše Jíchová, nar. 10. 7. 1955

K okresnímu soudu v Nymburce:

Oleg Havránek, nar.10.12.1953

Zdeňka Valentová, nar. 14. 6. 1954

K okresnímu soudu v Praze - východ:

JUDr. Olga Puškinová, nar. 6. 9. 1951

K okresnímu soudu v Rakovníku:

Jaroslava Lajpertová, nar. 18. 12. 1954

K okresnímu soudu v Českých Budějovicích:

Libuše Klofáčová, nar. 11. 5. 1953

K okresnímu soudu v Plzni - město:

Vladimír Krb, nar. 7. 6. 1953

K okresnímu soudu v Tachově:

Květoslava Tomanová, nar. 21. 12. 1955

K okresnímu soudu v Jablonci nad Nisou:

Hana Horáková, nar. 2. 5. 1954

K okresnímu soudu v Litoměřicích:

Ivana Urbanová, nar. 17. 4. 1954

K okresnímu soudu v Mostě:

Blanka Pospíšilová, nar. 1. 7. 1954

K okresnímu soudu v Teplicích:

Jaroslav Bartůněk, promovaný právník, nar. 17. 1. 1931

K okresnímu soudu v Ústí nad Labem:

Hana Tůmová, nar. 2. 11. 1953

Barbara Vodičková, nar. 15. 12. 1953

K okresnímu soudu v Náchodě:

Jan Strašil, promovaný právník, nar. 24. 6. 1927

K okresnímu soudu v Pardubicích:

Jaroslava Kuběnová, nar. 14. 11. 1954

Jaroslava Sádovská, nar. 13. 1. 1954

K okresnímu soudu v Rychnově nad Kněžnou:

JUDr. Miroslav Hofmann, nar. 7. 5. 1945

K okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí:

Jarmila Kulhavá, nar. 1. 3. 1955

K okresnímu soudu v Blansku:

Dana Kořínková, nar. 26. 2. 1953

K městskému soudu v Brně:

Ivana Kalinová, nar. 6. 1. 1953

K okresnímu soudu v Brně - venkov:

JUDr. Ilona Schelleová, nar. 22. 8. 1954

K okresnímu soudu v Karviné:

Jindřich Jonszta, nar. 2. 7. 1953

JUDr. Alicja Klimešová, nar. 24. 2. 1954

K okresnímu soudu v Přerově:

Dagmar Feitová, nar. 30. 5. 1954."

V Praze dne 14. listopadu 1979

RSDr. Miloslav Vacík v. r.

místopředseda ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

 

Charakteristiky uvedených kandidátů jsou poslancům České národní rady k dispozici k nahlédnutí v Kanceláři České národní rady.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP