ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1980

III. volební období

85

Návrh

ústavně právního výboru České národní rady

na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

Podle § 52 a 44 a úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., ve znění zákona č. 29/1978 Sb., přísluší České národní radě rozhodovat o žádostech soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce.

České národní radě došlo 20 žádostí soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce a současně i zákonem požadované vyjádření ministra spravedlnosti ČSR k těmto žádostem.

Ústavně právní výbor ČNR ve schůzi dne 19. března 1980 posoudil po zprávě posl. Karla Svobody uvedené žádosti a vyjádření ministra spravedlnosti ČSR a předkládá České národní radě podle § 11 písm. d) zákona ČNR č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění pozdějších předpisů, ke schválení tento návrh usnesení:

"Česká národní rada

zprošťuje

1. Miroslava Hrušku, funkce soudce obvodního soudu pro Prahu 3,

2. JUDr. Martu Škárovou, funkce soudkyně obvodního soudu pro Prahu 4,

3. JUDr. Rudolfa Novotného, funkce soudce obvodního soudu pro Prahu 7,

4. Marii Cimrovou, funkce soudkyně okresního soudu Kutná Hora,

5. Vladimíra Černého, funkce soudce okresního soudu Rakovník,

6. JUDr. Jaromíra Fucimana, funkce soudce okresního soudu Příbram,

7. JUDr. Jana Žateckého, funkce soudce okresního soudu Praha - západ,

8. JUDr. Václava Mrzenu, funkce soudce okresního soudu Písek,

9. Jaroslavu Pihlíkovou, funkce soudkyně okresního soudu Plzeň - město,

10. JUDr. Jiřinu Valdmanovou, funkce soudkyně okresního soudu Plzeň - město,

11.. Jana Köcka, funkce soudce okresního soudu Ústí nad Orlicí,

12. JUDr. Svatopluka Kulendíka, funkce soudce okresního soudu Kroměříž,

13. JUDr. Elišku Cihlářovou, funkce soudkyně okresního soudu Přerov,

14. Šárku Fuskovou, funkce soudkyně okresního soudu Opava,

15. JUDr. Jarmilu Kuběnovou, funkce soudkyně okresního soudu Karviná,

16. Miroslavu Smékalovou, funkce soudkyně okresního soudu Olomouc,

17. Olgu Stránskou, funkce soudkyně okresního soudu Ostrava,

18. JUDr. Miloslava Studničku, funkce soudce okresního soudu Frýdek - Místek,

19. Emila Szelonga, funkce soudce okresního soudu Ostrava,

20. JUDr. Josefa Dudka, funkce soudce Nejvyššího soudu ČSR."

V Praze 26. března 1980

Karel Svoboda v. r.

JUDr. Marie Patejdlová v. r.

zpravodaj

místopředsedkyně ústavně právního výboru ČNRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP