ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1980

III. volební období

86

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje, aby Česká národní rada vykonala podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky.

Kandidáti byli vybráni po pečlivém zhodnocení jejich politicko-odborné připravenosti, jejich zkušeností ze soudní praxe a zejména pak jejich angažovanosti na prosazování a uskutečňování záměrů socialistického soudnictví.

Navržení kandidáti splňují všechny předpoklady stanovené v § 39 odst. 1 a 2 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb. S kandidaturou všichni souhlasí.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky proto navrhuje, aby se Česká národní rada usnesla takto:

"Česká národní rada po projednání návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

volí

podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., do funkce soudců z povolání k soudům České socialistické republiky tyto kandidáty:

K Nejvyššímu soudu České socialistické republiky:

JUDr. Marie Dojčárová, nar. 15. 12. 1924

JUDr. Marie Doudová, nar. 25. 10. 1915

JUDr. Vojtěch Görner, nar. 3. 7. 1909

JUDr. Vlastimil Handl, CSc., nar. 6. 2. 1928

JUDr. Zdeněk Jankovský, nar. 2. 4. 1948

JUDr. Miloš Jestřáb, CSc., nar. 2. 4. 1927

JUDr. Josef Kočí, nar. 12. 10. 1918

JUDr. Jaromír Křen, nar. 17. 9. 1924

JUDr. Libuše Kučerová, nar. 11. 5. 1927

JUDr. Antonín Kudla, nar. 4. 3. 1921

JUDr. Miloslav Laštovka, nar. 17. 8. 1910

JUDr. Jaroslav Látal, nar. 24. 2. 1926

JUDr. Alenka Matysová, nar. 21. 11. 1927

JUDr. Josef Mazanec, nar. 23. 6. 1929

JUDr. Václav Mrzena, nar. 1. 1. 1948

JUDr. Ladislav Pavelka, nar. 20. 5. 1921

JUDr. Jan Soukup, nar. 2. 12. 1924

JUDr. Jaroslav Šperling, nar. 7. 11. 1911

JUDr. Hynek Švejkovský, nar. 28. 1. 1910

JUDr. Adolf Vašata, nar. 10. 6. 1906

K Městskému soudu v Praze:

JUDr. Zdeněk Blažejovský, nar. 25. 7. 1929

JUDr. Věra Češková, nar. 30. 10. 1929

JUDr. Antonín Kašpar, nar. 28. 4. 1928

JUDr. Eva Kejřová, nar. 4. 2. 1929

JUDr. Josef Kratochvíl, nar. 9. 11. 1929

Karel Lukavský, nar. 4. 11. 1916

JUDr. Leoš Luňák, nar. 28. 10. 1928

JUDr. Antonín Mokrý, nar. 12. 10. 1928

JUDr. Václav Müller, nar. 1. 2. 1921

JUDr. Jarmila Pokorná, nar. 5. 3. 1932

JUDr. František Pokorný, nar. 15. 1. 1932

JUDr. Jan Rojt, nar. 9. 4. 1925

JUDr. Josef Rubeš, nar. 11. 12. 1913

JUDr. Marta Škárová, nar. 13. 1. 1948

JUDr. Václav Špale, nar. 21. 4. 1913

JUDr. Miloslav Topinka, nar. 23. 3. 1934

JUDr. Jan Valehrach, nar. 11. 11. 1924

K obvodnímu soudu v Praze 1:

JUDr. Marie Davidová, nar. 15. 2. 1926

JUDr. Karel Doležal, nar. 26. 1. 1918

Marie Sinevičová, nar. 13. 9. 1945

JUDr. Miluše Umlaufová, nar. 17. 12. 1928

JUDr. Milada Uřídilová, nar. 1. 1. 1940

JUDr. Jiří Trnka, nar. 28. 1. 1914

K obvodnímu soudu v Praze 2:

JUDr. Jindřich Hordina, nar. 22. 10. 1931

JUDr. Jaroslava Srpová, nar. 18. 1. 1929

K obvodnímu soudu v Praze 3:

Kateřina Čadilová, nar. 16. 11. 1951

JUDr. Miroslav Holoubek, nar. 26. 12. 1921

Milena Charvátová, nar. 16. 11. 1955

JUDr. Josef Klabouch, nar. 11. 3. 1930

K obvodnímu soudu v Praze 4:

JUDr. Miroslava Šantorová, nar. 13. 2. 1935

K obvodnímu soudu v Praze 5:

Antonín Kazimour, prom. práv., nar. 12. 6. 1927

K obvodnímu soudu v Praze 6:

Antonín Svoboda, prom. práv., nar. 4. 6. 1931

K obvodnímu soudu v Praze 7:

JUDr. Jarmila Ortová, nar. 14. 12. 1928

Zdena Vlasáková, nar. 28. 9. 1949

K obvodnímu soudu v Praze 8:

Jana Fidrichová, prom. práv., nar. 20. 4. 1943

Petr Hübner, nar. 13. 12. 1954

JUDr. Karel Ježil, nar. 10. 2. 1926

Božena Papežová, prom. práv., nar. 23. 6. 1943

K obvodnímu soudu v Praze 9:

Ladislav Čulík, nar. 13. 2. 1953

Jiří Rovenský, prom. práv., nar. 15. 10. 1930

K obvodnímu soudu v Praze 10:

JUDr. Marie Kloudová, nar. 2. 11. 1937

Michal Kubín, nar. 18. 6. 1953

JUDr. Naděžda Žáková, nar. 16. 1. 1944

Ke krajskému soudu v Praze:

JUDr. Eustach Adam, nar. 7. 11. 1929

Marie Cimrová, nar. 13. 4. 1946

Jiří Fadrhonc, prom. práv., nar. 24. 11. 1929

JUDr. Jaromír Fuciman, nar. 29. 8. 1929

JUDr. Miroslav Havlín, nar. 21. 2. 1927

JUDr. Milan Jareš, nar. 14. 9. 1932

JUDr. Antonín Joska, nar. 8. 1. 1931

Jan Kareš, nar. 27. 8. 1915

JUDr. Emil Krause, nar. 3. 8. 1934

JUDr. Marie Maivaldová, nar. 24. 2. 1932

JUDr. Karel Malý, nar. 29. 5. 1920

JUDr. Soňa Marková, nar. 6. 1. 1928

JUDr. Věroslava Myslilová, nar. 30. 3. 1933

JUDr. Hana Panicová, nar. 23. 9. 1929

JUDr. Jaroslav Pastorek, nar. 29. 5. 1922

Josef Přibyl, prom. práv., nar. 10. 11. 1931

Alena Rejhová, nar. 15. 11. 1945

Anežka Soběslavská, nar. 19. 11. 1940

JUDr. Ladislav Souček, nar. 7. 10. 1930

JUDr. Marie Šebková, nar. 19. 11. 1927

JUDr. Jan Žatecký, nar. 14. 6. 1948

K okresnímu soudu v Benešově:

JUDr. Bedřich Brych, nar. 3. 7. 1920

JUDr. Helena Zajíčková, nar. 10. 6. 1932

K okresnímu soudu v Berouně:

Marta Havrlíková, prom. práv., nar. 12. 9. 1941

Naděžda Chmelíková, prom. práv., nar. 17. 8. 1933

Eva Macourková, prom. práv., nar. 2. 1. 1943

K okresnímu soudu v Kladně:

Vladimír Černý, nar. 20. 3. 1931

Karel Fleislébr, prom. práv., nar. 22. 1. 1922

Eva Hrudková, nar. 1. 11. 1945

Ladislav Svatoňský, prom. práv., nar. 9. 1. 1924

K okresnímu soudu v Kolíně:

JUDr. Miroslav Dubský, nar. 5. 4. 1932

JUDr. Jana Neckářová, nar. 1. 7. 1943

Bedřich Tomášek, nar. 14. 2. 1954

K okresnímu soudu v Kutné Hoře:

JUDr. Vladimír Heller, nar. 1. 2. 1925

JUDr. Vlasta Jiráková, nar. 14. 2. 1933

JUDr. Věra Skopalová, nar. 24. 11. 1934

K okresnímu soudu v Mladé Boleslavi:

Miroslav Dufek, prom. práv., nar. 19. 12. 1932

JUDr. Jaroslav Srb, nar. 19. 8. 1921

K okresnímu soudu v Nymburce:

Jaroslava Fleischmannová, prom. práv., nar. 14. 8. 1937

JUDr. Rudolf Sobotka, nar. 31. 3. 1922

K okresnímu soudu v Praze - východ:

Milan Gerlach, prom. práv., nar. 25. 2. 1939

Jitka Chumanová, prom. práv., nar. 6. 5. 1938

Jaroslava Lišková, prom. práv., nar. 28. 4. 1940

JUDr. Helena Urválková, nar. 19. 3. 1944

K okresnímu soudu v Praze - západ:

Josef Gotěk, nar. 17. 11. 1953

Alexandra Chrdleová, nar. 6. 7. 1955

K okresnímu soudu v Příbrami:

Helena Kuthanová, nar. 19. 2. 1955

Ke krajskému soudu v Českých Budějovicích:

JUDr. Jan Bláha, nar. 17. 5. 1926

JUDr. Zdeněk Krlín, nar. 12. 5. 1919

JUDr. Lubor Malík, nar. 3. 9. 1922

JUDr. Jan Melichar, nar. 23. 12. 1925

JUDr. Jan Šperl, nar. 7. 8. 1921

JUDr. Antonín Tripes, nar. 14. 10. 1932

JUDr. Jaromír Valtr, nar. 31. 7. 1929

JUDr. Josef Žáček, nar. 12. 4. 1920

K okresnímu soudu v Českých Budějovicích:

JUDr. Jaroslav Burian, nar. 30. 6. 1923

Vladimír Jiřena, prom. práv., nar. 1. 11. 1939

Anna Málková, nar. 29. 9. 1941

K okresnímu soudu v Českém Krumlově:

František Linhart, nar. 1. 6. 1920

K okresnímu soudu v Jindřichově Hradci:

JUDr. Josef Chromý, nar. 31. 12. 1942

K okresnímu soudu v Pelhřimově:

JUDr. Vladimír Mrázek, nar. 6. 4. 1931

Miroslava Slámová, prom. práv., nar. 1. 11. 1932

K okresnímu soudu ve Strakonicích:

JUDr. Ladislav Černý, nar. 13. 11. 1933

Jitka Eismanová, nar. 19. 5. 1937

K okresnímu soudu v Táboře:

JUDr. Jan Kostrůnek, nar. 21. 7. 1928

Ke krajskému soudu v Plzni:

Vlasta Habánová, nar. 18. 9. 1933

JUDr. Jindřich Josef, nar. 15. 12. 1932

JUDr. Václav Pankraz, nar. 28. 9. 1918

JUDr. Milan Patzenhauer, nar. 30. 4. 1932

JUDr. Miloslav Pešek, nar. 16. 6. 1922

Jaroslava Pihlíková, nar. 25. 11. 1947

JUDr. Adam Pittner, nar. 24. 10. 1917

JUDr. Ludvík Rösch, nar. 10. 9. 1920

JUDr. Alexander Schindler, nar. 27. 2. 1928

JUDr. Miloš Studihrach, nar. 16. 5. 1926

JUDr. Miroslav Tlapák, nar. 23. 2. 1921

JUDr. Antonín Trtík, nar. 12. 10. 1919

JUDr. Miloslav Ungr, nar. 6. 3. 1941

JUDr. Marie Ungrová, nar. 10. 6. 1941

JUDr. Václav Veverka, nar. 4. 1. 1932

JUDr. Jiřina Valdmanová, nar. 19. 1. 1950

K okresnímu soudu v Chebu:

JUDr. Jaroslav Komárek, nar. 13. 11. 1928

Marie Pokorná, prom. práv., nar. 19. 8. 1934

Josef Vacek, nar. 21. 11. 1923

JUDr. Božena Zítková, nar. 28. 11. 1943

K okresnímu soudu v Klatovech:

JUDr. Hynek Seichert, nar. 19. 12. 1916

JUDr. Jiří Weinmann, nar. 8. 5. 1928

K okresnímu soudu v Plzni - město:

Jaroslava Kušteinová, prom. práv., nar. 25. 1. 1933

JUDr. Jiří Sakař, nar. 24. 3. 1931

K okresnímu soudu v Rokycanech:

JUDr. Karel Vacek, nar. 12. 5. 1934

K okresnímu soudu v Tachově:

JUDr. Josef Cikner, nar. 23. 2. 1925

Oldřich Voráček, nar. 26. 12. 1918

Ke krajskému soudu v Ústí nad Labem:

JUDr. Lubomír Blažek, nar. 19. 6. 1920

JUDr. Milan Cerel, nar. 3. 4. 1929

JUDr. Vladislav Duchoň, nar. 11. 6. 1913

JUDr. Josef Grunt, nar. 25. 2. 1933

JUDr. Jiří Malík, nar. 7. 4. 1934

JUDr. Alexandr Nagel, nar. 5. 8. 1918

JUDr. Jaroslav Novák, nar. 9. 11. 1931

Antonín Půlkrábek, prom. práv., nar. 12. 11. 1922

JUDr. Milan Rejman, nar. 3. 6. 1931,

JUDr. Ivan Sedláček, nar. 20. 10. 1937

JUDr. Josef Srp, nar. 18. 11. 1912

JUDr. Otakar Syneček, nar. 10. 12. 1927

JUDr. Branislav Šíša, nar. 21. 4. 1936

K okresnímu soudu v České Lípě:

František Lukášek, prom. práv., nar. 2. 9. 1935

JUDr. Miloslav Poledníček, nar. 29. 1. 1936

JUDr. Jaroslav Tichý, nar. 3. 4. 1933

K okresnímu soudu v Děčíně:

JUDr. Květoslava Sedláčková, nar. 17. 4. 1934

Helena Spolková, nar. 10. 9. 1940

K okresnímu soudu v Chomutově:

Kristýna Coufalová, prom. práv., nar. 17. 4. 1941

JUDr. František Kloub, nar. 1. 12. 1928

JUDr. Jan Pašek, nar. 19. 6. 1928

JUDr. Emil Vaňáček, nar. 28. 10. 1932

JUDr. Václav Vojáček, nar. 8. 9. 1919

K okresnímu soudu v Jablonci nad Nisou:

Marcela Bazalová, prom. práv., nar. 12. 4. 1943

JUDr. Jan Brichta, nar. 19. 3. 1932

JUDr. Bohuslav Novák, nar. 8. 2. 1932

JUDr. Robert Rosenberg, nar. 10. 8. 1930

K okresnímu soudu v Liberci:

JUDr. Zdeněk Faltys, nar. 17. 2. 1921

JUDr. František Hruša, nar. 23. 4. 1916

Ladislava Hrušová, nar. 21. 9. 1953

JUDr. Jiří Moravec, nar. 21. 12. 1919

JUDr. Magda Novotná, nar. 14. 10. 1924

JUDr. Milada Rosenbergová, nar. 26. 10. 1927

JUDr. Jan Teplý, nar. 1. 5. 1917

K okresnímu soudu v Litoměřicích:

JUDr. Helena Gottwaldová, nar. 18. 1. 1931

Marie Hamšíková, prom. práv., nar. 18. 12. 1943

JUDr. Jan Huja, nar. 4. 1. 1918

K okresnímu soudu v Lounech:

JUDr. Květoslav Planička, nar. 8. 5. 1929

JUDr. Bohumír Radosta, nar. 19. 6. 1915

K okresnímu soudu v Mostě:

JUDr. Božena Augustová, nar. 14. 4. 1925

Rudolf Mrázek, nar. 11. 4. 1920

JUDr. Bohuslava Růžičková, nar. 1. 9. 1926

K okresnímu soudu v Teplicích:

JUDr. Alena Barochová, nar. 7. 1. 1938

Jindra Bočková, nar. 7. 5. 1944

JUDr. Karel Melich, nar. 19. 1. 1914

JUDr. Jaroslav Míl, nar. 31. 10. 1922

JUDr. Josef Pravda, nar. 1. 12. 1933

JUDr. Zdeněk Vítek, nar. 13. 11. 1928

K okresnímu soudu v Ústí nad Labem:

Soňa Ingrišová, nar. 7. 12. 1932

Vratislav Makovec, prom. práv., nar. 31. 12. 1932

Ke krajskému soudu v Hradci Králové:

JUDr. Josef Janeček, nar. 2. 2. 1916

JUDr. Josef Kubeček, nar. 14. 2. 1918

JUDr. Vlastislav Mervart, nar. 3. 4. 1924

JUDr. Matúš Mjartan, nar. 2. 1. 1929

JUDr. Josef Poupě, nar. 5. 2. 1927

K okresnímu soudu v Hradci Králové:

JUDr. Miroslav Havlík, nar. 2. 2. 1928

Olga Janáčková, nar. 29. 11. 1953

JUDr. František Procházka, nar. 25. 9. 1931

JUDr. Zdenka Střelečková, nar. 20. 8. 1938

K okresnímu soudu v Pardubicích:

Jiří Adámek, nar. 16. 10. 1944

K okresnímu soudu ve Svitavách:

JUDr. Josef Slezák, nar. 20. 3. 1920

K okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí:

JUDr. Jaroslav Cimprik, nar. 10. 11. 1922

JUDr. Jana Faifrová, nar. 30. 11. 1945

JUDr. Václav Mokrý, nar. 24. 12. 1923

Jiří Morávek, nar. 29. 11. 1951

Ke krajskému soudu v Brně:

JUDr. Vasil Fedorko, nar. 20. 5. 1932

JUDr. Svatopluk Kulendík, nar. 4. 5. 1927

Zdeněk Nováček, nar. 20. 6. 1929

JUDr. Karel Šula, nar. 8. 11. 1919

K okresnímu soudu v Blansku:

JUDr. František Pivoda, nar. 21. 12. 1932

K městskému soudu v Brně:

Miroslav Dlouhý, nar. 23. 5. 1951

JUDr. Jarmila Štěpánková, nar. 13. 6. 1936

K okresnímu soudu v Brně - venkov:

JUDr. Miloš Brettfeld, nar. 8. 3. 1934

K okresnímu soudu v Gottwaldově:

JUDr. František Králík, nar. 1. 3. 1932

K okresnímu soudu v Prostějově:

JUDr. Vladimír Marek, nar. 1. 4. 1926

K okresnímu soudu v Třebíči:

Helena Svobodová, nar. 26. 3. 1944

K okresnímu soudu ve Vyškově:

JUDr. Alois Kadlec, nar. 16. 10. 1928

Rudolf Plzák, prom. práv., nar. 24. 1. 1931

K okresnímu soudu ve Znojmě:

JUDr. Marie Bendová, nar. 24. 7. 1944

JUDr. Jindřich Staněk, nar. 9. 7. 1928

Ke krajskému soudu v Ostravě:

JUDr. Anna Gabrišová, nar. 11. 10. 1918

JUDr. Miloslav Studnička, nar. 16. 9. 1947

Emil Szelong, nar. 5. 6. 1928

K okresnímu soudu v Bruntále:

Alena Ostrejšová, nar. 8. 3. 1954

JUDr. Jan Peleška, nar. 9. 12. 1948

K okresnímu soudu v Karviné:

Šárka Fusková, nar. 24. 4. 1953

K okresnímu soudu v Novém Jičíně:

JUDr. Lidmila Vaněčková, nar. 3. 5. 1939

K okresnímu soudu v Ostravě:

Marie Klečková, nar. 11. 2. 1942

Renata Oborilová, nar. 12. 1. 1954."

V Praze dne 9. dubna 1980

RSDr. Miloslav Vacík v. r.

místopředseda ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

 

Charakteristiky uvedených kandidátů jsou poslancům České národní rady k dispozici k nahlédnutí v Kanceláři České národní rady.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP