ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1980

III. volební období

87

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

na volbu náměstků předsedy Nejvyššího soudu České socialistické republiky

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje, aby Česká národní rada vykonala podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 44 odst. 3 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., volbu náměstků předsedy Nejvyššího soudu České socialistické republiky.

Kandidáti byli vybráni po zhodnocení jejich politické a odborné připravenosti, zkušeností z justiční praxe a angažovanosti na prosazování a uskutečňování záměrů socialistického soudnictví.

Navržení kandidáti splňují všechny předpoklady stanovené v § 39 odst. 1 a 2 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb. S kandidaturou souhlasí.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky proto navrhuje, aby se Česká národní rada usnesla takto:

"Česká národní rada po projednání návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

volí

podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 44 odst. 3 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., do funkce náměstků předsedy Nejvyššího soudu České socialistické republiky tyto kandidáty:

JUDr. Vlastimil Handl, CSc., nar. 6. 2. 1928

JUDr. Miloš Jestřáb, CSc., nar. 2. 4. 1927."

V Praze dne 9. dubna 1980

RSDr. Miloslav Vacík v. r.

místopředseda ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

 

Charakteristiky uvedených kandidátů jsou poslancům České národní rady k dispozici k nahlédnutí v Kanceláři České národní rady.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP