ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1980

III. volební období

89

Návrh

ústavně právního výboru České národní rady

na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

Podle § 52 a 44 a úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., ve znění zákona č. 29/1978 Sb., přísluší České národní radě rozhodovat o žádostech soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce.

České národní radě došlo 22 žádostí soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce a současně i zákonem požadované vyjádření ministra spravedlnosti ČSR k těmto žádostem.

Ústavně právní výbor ČNR ve schůzi 30. května 1980 posoudil po zprávě posl. Karla Svobody uvedené žádosti a vyjádření ministra spravedlnosti ČSR a předkládá České národní radě podle § 11 písm. d) zákona ČNR č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění pozdějších předpisů, ke schválení tento návrh usnesení:

"Česká národní rada

zprošťuje

1. Zdeňka Zelenku, funkce soudce obvodního soudu pro Prahu 2,

2. Petra Zimu, funkce soudce obvodního soudu pro Prahu 2,

3. JUDr. Ivanu Buršíkovou, funkce soudkyně obvodního soudu pro Prahu 4,

4. JUDr. Pavla Jandu, funkce soudce obvodního soudu pro Prahu 4,

5. Antonína Svobodu, prom. práv., funkce soudce obvodního soudu pro Prahu 8,

6. JUDr. Petra Beneše, funkce soudce obvodního soudu pro Prahu 8,

7. JUDr. Evžena Bokoteje, funkce soudce obvodního soudu pro Prahu 9,

8. JUDr. Antonína Těšíka, funkce soudce obvodního soudu pro Prahu 10,

9. Jiřího Řeháčka, funkce soudce okresního soudu Kutná Hora,

10. Evu Křupkovou, funkce soudkyně okresního soudu Karlovy Vary,

11. Zbyňka Ledvinu, funkce soudce okresního soudu Sokolov,

12. Danu Ledvinovou, funkce soudkyně okresního soudu Sokolov,

13. Alenu Polednovou, funkce soudkyně okresního soudu Sokolov,

14. JUDr. Rudolfa Havelku, funkce soudce krajského soudu Ústí nad Labem,

15. JUDr. Jiřího Veselého, funkce soudce krajského soudu Hradec Králové,

16. JUDr. Miloše Vízdala, funkce soudce okresního soudu Svitavy,

17. Marii Chmelařovou, funkce soudkyně okresního soudu Hodonín,

18. Josefa Kapcára, funkce soudce okresního soudu Blansko,

19. JUDr. Milenu Pechovou, funkce soudkyně městského soudu Brno,

20. Martu Matoušovou, funkce soudkyně okresního soudu Vyškov,

21. Miroslavu Adamovskou, funkce soudkyně okresního soudu Znojmo,

22. JUDr. Jindřicha Žídka, funkce soudce krajského soudu Ostrava."

V Praze 30. května 1980

Karel SVOBODA v. r.

JUDr. Marie PATEJDLOVÁ v. r.

zpravodaj

místopředsedkyně ústavně právního výboru ČNRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP