ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1980

III. volební období

90

Vládní návrh

Usnesení

ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

z ............................................ 1980

o státním závěrečném účtu České socialistické republiky a o závěrečných účtech státních fondů České socialistické republiky za rok 1979

Česká národní rada

I. schvaluje

1. státní závěrečný účet České socialistické republiky za rok 1979, který vykazuje přebytek hospodaření podle státního rozpočtu České socialistické republiky na rok 1979 ve výši 18 601 tisíc Kčs;

2. použití přebytku státního rozpočtu České socialistické republiky za rok 1979 ve výši 18 601 tisíc Kčs na doplnění státních finančních rezerv České socialistické republiky;

3. závěrečné účty státních fondů České socialistické republiky za rok 1979;

II. bere na vědomí,

že rozpočtové hospodaření národních výborů České socialistické republiky za rok 1979 skončilo přebytkem ve výši 1 588 828 tisíc Kčs.

V Praze dne 11. června 1980

Josef Korčák v. r.

předseda vlády České socialistické republiky


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP