ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1980

III. volební období

91

Zpráva

výboru České národní rady pro plán a rozpočet

k vládnímu návrhu usnesení České národní rady o státním závěrečném účtu České socialistické republiky a o závěrečných účtech státních fondů České socialistické republiky za rok 1979 (tisk 90)

Výbor České národní rady pro plán a rozpočet, rozšířený o delegace z ostatních výborů České národní rady, projednal ve své 28. schůzi 10. června 1980 vládní návrh usnesení České národní rady o státním závěrečném účtu České socialistické republiky a o závěrečných účtech státních fondů České socialistické republiky za rok 1979 a doporučuje České národní radě přijmout toto usnesení:

"Česká národní rada

I. schvaluje

1. státní závěrečný účet České socialistické republiky za rok 1979, který vykazuje přebytek hospodaření podle státního rozpočtu České socialistické republiky na rok 1979 ve výši 18 601 tisíc Kčs,

2. použití přebytku státního rozpočtu České socialistické republiky za rok 1979 ve výši 18 601 tisíc Kčs na doplnění státních finančních rezerv České socialistické republiky,

3. závěrečné účty státních fondů České socialistické republiky za rok 1979;

II. bere na vědomí, že

rozpočtové hospodaření národních výborů České socialistické republiky za rok 1979 skončilo přebytkem ve výši 1 568 828 tisíc Kčs."

V Praze 10. června 1980

ing. Jiří KRÁTKÝ, v. r.

Josef SMOLA, v. r.

místopředseda výboru ČNR pro plán a rozpočet

zpravodaj a předseda výboru ČNR pro plán a rozpočetSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP