ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1980

III. volební období

92

Návrh

mandátového a imunitního výboru České národní rady

na ověřeni platnosti volby poslance ing. Bohumila Urbana, CSc.

Dne 25. dubna 1980 se konala doplňovací volba do České národní rady ve volebním obvodu č. 15, kterou vyhlásilo předsednictvo České národní rady podle § 49 zákona ČNR č. 53/1971 Sb., o volbách do České národní rady.

V doplňovací volbě byl zvolen poslancem České národní rady ing. Bohumil Urban, CSc. Česká volební komise podala České národní radě zprávu o výsledku doplňovací volby a odevzdala mandátovému a imunitnímu výboru ČNR volební spisy, a to přihlášku kandidáta Národní fronty k registraci, zápis o registraci kandidáta Národní fronty a zápis obvodní volební komise o výsledku hlasování ve volebním obvodu.

Mandátový a imunitní výbor České národní rady ve své schůzi dne 24. června 1980 přezkoumal předložené doklady a zjistil, že doplňovací volba byla vyhlášena a vykonána podle ústavních předpisů a zákona ČNR o volbách do České národní rady. Mandátový a imunitní výbor nezjistil žádné závady a rovněž mu nebyly podány stížnosti na porušení zákonných ustanovení o volbách do České národní rady.

Z předložených dokladů mandátový a imunitní výbor České národní rady zjistil, že ve volebním obvodu č. 15 se volby zúčastnila nadpoloviční většina voličů zapsaných do voličských seznamů a navržený kandidát obdržel nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. Proto byl kandidát ing. Bohumil Urban, CSc., platně zvolen poslancem České národní rady.

Protože doplňovací volba do České národní rady byla provedena v souladu se zákonnými předpisy, mandátový a imunitní výbor doporučuje, aby Česká národní rada podle čl. 113 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů, ověřila platnost volby poslance ing. Bohumila Urbana, CSc., zvoleného v doplňovací volbě do České národní rady dne 25. dubna 1980.

V Praze dne 24. června 1980

Oldřich VOLENÍK, v. r.

Josef ČERNÝ, v. r.

místopředseda České národní rady a předseda mandátového a imunitního výboru ČNR

ověřovatel mandátového imunitního výboru ČNRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP