ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1980

III. volební období

93

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje, aby Česká národní rada vykonala podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky.

Kandidáti byli vybráni po pečlivém zhodnocení jejich politicko-odborné připravenosti, jejich zkušeností ze soudní praxe a zejména pak jejich angažovanosti na prosazování a uskutečňování záměrů socialistického soudnictví.

Navržení kandidáti splňují všechny předpoklady stanovené v § 39 odst. 1 a 2 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb. S kandidaturou všichni souhlasí.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky proto navrhuje, aby se Česká národní rada usnesla takto:

"Česká národní rada po projednání návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

volí

podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona o organizaci soudů a u volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., do funkce soudců z povolání k soudům České socialistické republiky tyto kandidáty:

K Nejvyššímu soudu České socialistické republiky:

JUDr. Pavel Janda, nar. 16. 3. 1944

K Městskému soudu v Praze:

JUDr. Evžen Bokotej, nar. 17. 1. 1950

Antonín Svoboda, prom. práv., nar. 4. 6. 1931

Ke krajskému soudu v Praze:

JUDr. Antonín Čeněk, nar. 6. 3. 1916

JUDr. Ludvík Engelsmann, nar. 7. 3. 1910

JUDr. Ludmila Zahrádková, nar. 2. 9. 1933

Ke krajskému soudu v Plzni:

Alena Polednová, nar. 24. 7. 1947

Ke krajskému soudu v Brně:

Miroslava Adamovská, nar. 5. 11. 1950

Josef Kapcár, nar. 6. 1. 1951

Marta Matoušová, nar. 29. 11. 1949

JUDr. Milena Pechová, nar. 1. 9. 1948

Ke krajskému soudu v Ostravě:

Erich Břežek, nar. 28. 6. 2942

K obvodnímu soudu v Praze 4:

JUDr. Petr Beneš, nar. 21. 3, 1951

K obvodnímu soudu v Praze 7:

JUDr. Antonín Těšík, nar. 31. 1. 1947

K obvodnímu soudu v Praze 10:

František Zadina, nar. 30. 5. 1952

K okresnímu soudu v Berouně:

Olga Štefánková, nar. 16. 6. 1955

K okresnímu soudu v Kolíně:

Jiří Řeháček, nar. 14. 5. 1947

K okresnímu soudu v Mělníku:

JUDr. Jiří Cimler, nar. 24. 5. 1909

Bohumila Kyvířová, nar. 18. 8. 1953

K okresnímu soudu v Mladé Boleslavi:

JUDr. Rudolf Havelka, nar. 3. 10. 1949

K okresnímu soudu v Praze - západ:

Ivana Muchová, nar. 20. 9. 1955

K okresnímu soudu v Chebu:

Jiří Kutílek, nar. 6. 11. 1953

Dana Trafinová, nar. 19. 1. 1952

K okresnímu soudu v Tachově:

JUDr. Michaela Vrzalová, nar. 30. 5. 1954

K okresnímu soudu v Chomutově:

Vladislav Samochodkin, prom. práv., nar. 6. 12. 1930

K okresnímu soudu v Litoměřicích:

Kamil Duška, nar. 1. 9. 1954

K okresnímu soudu v Teplicích:

Helena Bohdanecká, nar. 8. 11. 1955

K okresnímu soudu v Náchodě:

JUDr. Miloš Vízdal, nar. 2. 6. 3. 1941

K okresnímu soudu v Pardubicích:

Eva Křupková, nar. 24. 2. 1941

K okresnímu soudu ve Svitavách:

Miroslav Pytlík, nar. 5. 9. 1955

K okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí:

Jaromír Zrutský, nar. 2. 8. 1954

K okresnímu soudu v Blansku:

JUDr. Ladislav Ševčík, nar. 25. 6. 1913

K okresnímu soudu v Brně - venkov:

Jiří Juříček, nar. 26. 1. 1955

K okresnímu soudu ve Frýdku - Místku:

Marta Dvořáková, nar. 23. 10. 1955

K okresnímu soudu v Ostravě:

Hanuš Jelínek, nar. 23. 1. 1950

Josef Forman, nar. 26. 5. 1953

K okresnímu soudu v Olomouci:

JUDr. Jindřich Žídek, nar. 6. 4. 1934

K okresnímu soudu v Přerově:

Magda Blaťáková, nar. 6. 2. 1955".

V Praze dne 21. května 1980

RSDr. Miloslav Vacík v. r.

místopředseda ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

 

Charakteristiky uvedených kandidátů jsou poslancům České národní rady k dispozici k nahlédnutí v Kanceláři České národní rady.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP