ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1980

III. volební období

95

Návrh

ústavně právního výboru České národní rady

na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

Podle § 52 a 44 a úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., ve znění zákona č. 29/1978 Sb., přísluší České národní radě rozhodovat o žádostech soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce.

České národní radě došlo 10 žádostí soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce a současně i zákonem požadované vyjádření ministra spravedlnosti ČSR k těmto žádostem.

Ústavně právní výbor ČNR ve schůzi 26. září 1980 posoudil po zprávě posl. Karla Svobody uvedené žádosti a vyjádření ministra spravedlnosti ČSR a předkládá České národní radě podle § 11 písm. d) zákona ČNR č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění pozdějších předpisů, ke schválení tento návrh usnesení:

"Česká národní rada

zprošťuje

1. Václava Gruncla, funkce soudce okresního soudu Kladno,

2. Alenu Hornovou, funkce soudkyně okresního soudu Tábor,

3. Milenu Babkovou, funkce soudkyně okresního soudu České Budějovice,

4. Ladislava Moudrého, promovaného právníka, funkce soudce okresního soudu Sokolov,

5. JUDr. Antonína Poslta, funkce soudce okresního soudu Plzeň - sever,

6. JUDr. Jiřího Sobotku, funkce soudce okresního soudu Ústí nad Labem,

7. Dagmar Liznovou, funkce soudkyně okresního soudu Svitavy,

8. JUDr. Petra Hrachovce, funkce soudce krajského soudu Brno,

9. JUDr. Otakara Musila, funkce soudce městského soudu Brno,

10. Zdenku Hudečkovou, funkce soudkyně okresního soudu Brno - venkov."

V Praze 26. září 1980

Karel Svoboda v. r.

JUDr. Marie Patejdlová v. r.

zpravodaj

místopředsedkyně ústavně právního výboru ČNRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP