ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1980

III. volební období

96

předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje, aby Česká národní rada vykonala podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky.

Kandidáti byli vybráni po pečlivém zhodnocení jejich politicko odborné připravenosti, jejich zkušeností ze soudní praxe a zejména pak jejich angažovanosti na prosazování a uskutečňování záměrů socialistického soudnictví.

Navržení kandidáti splňují všechny předpoklady stanovené v § 39 odst. 1 a 2 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb. S kandidaturou všichni souhlasí.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky proto navrhuje, aby se Česká národní rada usnesla takto:

"Česká národní rada po projednání Návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

volí

podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., do funkce soudců z povolání k soudům České socialistické republiky tyto kandidáty:

K Nejvyššímu soudu České socialistické republiky:

JUDr. Petr Hrachovec, nar. 21: 11. 1948

K obvodnímu soudu v Praze 2:

JUDr. Jaroslav Bureš, nar. 8. 5. 1954

K obvodnímu soudu v Praze 3:

Vladimír Fučík, nar. 19. 5. 1952

JUDr. František Janota, nar. 8. 2. 1931

K obvodnímu soudu v Praze 4:

Zdeněk Pelc, nar. 18. 4. 1955

K obvodnímu soudu v Praze 6:

JUDr. Libuše Sojková, nar. 11. 2. 1928

K obvodnímu soudu v Praze 7:

Ladislav Gross, nar. 21. 9. 1944

Naděžda Vaňková, nar. 27. 11. 1943

K obvodnímu soudu v Praze 8:

Květoslava Paloncyová, nar. 4. 5. 1953

K obvodnímu soudu v Praze 10:

Karel Vrzáň, nar. 6. 6. 1945

K okresnímu soudu v Nymburce:

JUDr. Jiří Neumann, nar. 9. 7. 1924

K okresnímu soudu v Rakovníku:

Alena Krejčová, nar. 3. 7. 1956

Ke krajskému soudu v Českých Budějovicích:

Milena Babková, nar. 22. 7. 1947

K okresnímu soudu v Českých Budějovicích:

JUDr. Jan Šulec, nar. 23. 11. 1953

K okresnímu soudu v Jindřichově Hradci:

JUDr. Vlastimil Sítař, nar. 7. 1. 1954

K okresnímu soudu v Písku:

Marta Benedová, nar. 18. 2. 1956

K okresnímu soudu v Táboře:

Marie Kalinová, nar. 11. 7. 1956

Josef Tušek, nar. 20. 8. 1953

Ke krajskému soudu v Plzni:

JUDr. Marie Nováková, nar. 6. 11. 1930

JUDr. Antonín Poslt, nar. 12. 2. 1927

JUDr. Jaroslav Rataj, nar. 12. 5. 1919

K okresnímu soudu v Domažlicích:

Blažena Lávičková, prom. práv., nar. 22. 10. 1927

JUDr. Alois Svoboda, nar. 3. 2. 1933

K okresnímu soudu v Chebu:

Ladislav Moudrý, prom. práv., nar. 18. 8. 1936

JUDr. Bohumil Zítek, nar. 1. 1. 1942

K okresnímu soudu v Karlových Varech:

JUDr. Věra Ettlerová, nar. 9. 11. 1941

JUDr. Jiří Jindřich, nar. 16. 4. 1925

JUDr. Vojtěch Koranda, nar. 18. 12. 1929

JUDr. Zdeňka Nejedlá, nar. 16. 7. 1942

JUDr. Josef Melichar, nar. 23. 4. 1916

JUDr. Miroslav Svoboda, nar. 18. 10. 1926

JUDr. Břetislav Vaško, nar. 7. 2. 1924

JUDr. Jan Záruba, nar. 24. 1. 1923

K okresnímu soudu v Plzni - jih:

Václav Roučka, nar. 8. 7. 1955

K okresnímu soudu v Plzni - město:

Antonín Vojáček, prom. práv., nar. 2. 1. 1922

Eduard Wipplinger, nar. 15. 1. 1955

K okresnímu soudu v Sokolově:

Vladimír Hovorka, nar. 10. 3. 1955

JUDr. Otakar Pánek, nar. 12. 5. 1930

JUDr. Josef Patočka, nar. 25. 3. 1912

K okresnímu soudu v Chomutově:

JUDr. Milan Kindl, nar. 14. 5. 1954

JUDr. Jiří Sobotka, nar. 5. 10. 1923

K okresnímu soudu v Ústí nad Labem:

Karel Navrátil, nar. 1. 3. 1954

Ke krajskému soudu v Hradci Králové:

JUDr. Ladislav Bělka, nar. 20. 4. 1930

JUDr. ing. Bohumil Brychta, nar. 22. 7. 1924

Luboš Geisler, prom. práv., nar. 17. 4. 1940

JUDr. Soňa Koubová, nar. 17. 2. 1937

JUDr. Jaromír Melezinek, nar. 29. 1. 1912

JUDr. Jiří Mužík, nar. 11. 1. 1917

JUDr. Zdeněk Střeleček, nar. 16. 7. 1922

K okresnímu soudu v Havlíčkově Brodě:

Ivana Čeledová, nar. 20. 5. 1956

Josef Linhart, prom. práv., nar. 16. 4. 1924

JUDr. Jaroslav Zikmunda, nar. 23. 4. 1923

K okresnímu soudu v Chrudimi:

JUDr. Bohuslav Marvan, nar. 22. 11. 1935

JUDr. Jaroslav Vařečka, nar. 13. 5. 1935

K okresnímu soudu v Pardubicích:

JUDr. František Kuchař, nar. 13. 8. 1920

JUDr. Miloslav Špryňar, nar. 25. 4. 1930

K okresnímu soudu v Semilech:

JUDr. Bohuslav Černohouz, nar. 20. 12. 1925

K okresnímu soudu v Trutnově:

JUDr. Jiří Grulich, nar. 2. 10. 1924

JUDr. Evžen Suchánek, nar. 7. 7. 1943

Ke krajskému soudu v Brně:

JUDr. Jaroslav Bezděk, nar. 6. 8. 1918

JUDr. Jan Cecava, nar. 10. 11. 1921

JUDr. Karel Dolíhal, nar. 4. 9. 1915

JUDr. Vlastimil Hynek, nar. 20. 12. 1925

JUDr. Miloslav Juda, nar. 20. 6. 1922

JUDr. Milan Kalous, nar. 17. 11. 1923

JUDr. Eliška Laudátová, nar. 12. 4. 1923

JUDr. Otakar Musil, nar. 9. 8. 1914

JUDr. Karel Niebauer, nar. 4. 4. 1933

JUDr. Egon Otypka, nar. 25. 6. 1923

JUDr. Jindřich Pokorný, nar. 18. 3. 1916

JUDr. Michal Potičný, nar. 7. 10. 1927

JUDr. Josef Procházka, nar. 10. 12. 1919

JUDr. Iva Štěpánová, nar. 10. 7. 1931

JUDr. Vladimír Vitásek, CSc., nar. 25. 6. 1922

JUDr. Vladimír Vojta, nar. 9. 9. 1931

JUDr. Jan Vokál, nar. 25. 4. 1932

JUDr. František Žáček, nar. 16. 12. 1911

K městskému soudu v Brně:

JUDr. Miloslav Brambor, nar. 11. 9. 1927

JUDr. Ludmila Doubravová, nar. 28. 10. 1939

Zdenka Hudečková, nar. 20. 11. 1944

Eva Jungmannová, nar. 8. 6. 1944

Hana Kabelková, nar. 5. 9. 1943

Marie Káňová, nar. 29. 6. 1944

Vojtěch Voznica, prom. práv., nar. 16. 9. 1934

K okresnímu soudu v Břeclavi:

JUDr. František Janderka, nar. 13. 10. 1921

JUDr. Oldřiška Zajícová, nar. 20. 10. 1942

K okresnímu soudu v Hodoníně:

JUDr. Josef Talajka, nar. 22. 7. 1931

K okresnímu soudu v Jihlavě:

Rostislav Hron, prom. práv., nar. 5. 9. 1930

K okresnímu soudu v Kroměříži:

JUDr. Vlastimil Mikulenka, nar. 27. 3. 1929

JUDr. Jaroslav Ulrych, nar. 30. 1. 1923

K okresnímu soudu v Třebíči:

František Mareš, prom. práv., nar. 2. 11. 1929

Ke krajskému soudu v Ostravě:

JUDr. Radim Blaheta, nar. 18. 1. 1925

JUDr. Josef Burda, nar. 15. 1. 1925

JUDr. Ctibor Černý, nar. 17. 11. 1923

JUDr. Libor Del Favero, nar. 17. 8. 1929

JUDr. Oldřich Gottwald, nar. 1. 5. 1916

JUDr. Jiří Haderka, CSc., nar. 19. 4. 1924

JUDr. Karel Horák, nar. 20. 8. 1931

JUDr. Václav Hrabal, nar. 21. 1. 1920

JUDr. Erich Jaroš, nar. 28. 10. 1926

JUDr. Alois Klár, nar. 29. 7. 1928

JUDr. Václav Knýbel, nar. 13. 1. 1929

JUDr. Helena Konečná, nar. 8. 12. 1928

JUDr. Edamar Krhut, nar. 26. 6. 1932

JUDr. Šárka Kučerová, nar. 30. 8. 1928

Josef Melicherčík, prom. práv., nar. 8. 5. 1932

JUDr. Karel Netoušek, nar. 3. 9. 1918

JUDr. Zdeněk Otava, nar. 11. 10. 1929

JUDr. Svatopluk Pecha, nar. 22. 12. 1932

JUDr. Josef Skýba, nar. 14. 3. 1923

JUDr. Miloslav Tušla, nar. 2. 6. 1934

JUDr. Květoslava Tušlová, nar. 7. 7. 1933

JUDr. Bohuslav Vrána, nar. 23. 8. 1922

K okresnímu soudu v Bruntále:

JUDr. Mirko Ďásek, nar. 17. 2. 1933

Franjo Müller, nar. 15. 10. 1923

JUDr. Adolf Vedral, nar. 3. 1. 1929

Miloslav Žamboch, prom. práv., nar. 12. 1. 1927

K okresnímu soudu ve Frýdku - Místku:

Ctibor Martínek, nar. 6. 7. 1955

JUDr. Bohumír Merta, nar. 22. 2. 1919

JUDr. Oldřich Moškoř, nar. 28. 11. 1925

JUDr. Bohuslav Tvrdoň, nar. 9. 5. 1924

JUDr. František Vačkář, nar. 18. 9. 1933

K okresnímu soudu v Karviné:

JUDr. Jaroslav Klepáč, nar. 27. 4. 1922

K okresnímu soudu v Novém Jičíně:

Václav Dadák, prom. práv., nar. 26. 7. 1925

K okresnímu soudu v Olomouci:

Václav Ambroz, prom. práv., nar. 10. 3. 1924

JUDr. Věra Hándlová, nar. 7. 8. 1926

Josef Horník, prom. práv., nar. 24. 4. 1930

Květoslava Lamparová, prom. práv., nar. 14. 2. 1936

JUDr. Květoslava Neumannová, nar. 16. 12. 1924

JUDr. Stanislav Smékal, nar. 25. 4. 1931

Zdeňka Skřivánková, prom. práv., nar. 14. 2. 1942

Vladimír Vočka, nar. 4. 10. 1953

K okresnímu soudu v Opavě:

JUDr. Olga Čermáková, nar. 26. 5. 1943

Ludevít Dřímal, prom. práv., nar. 25. 11. 1926

JUDr. Bronislava Matoušková, nar. 18. 5. 1943

JUDr. Andrej Koščák, nar. 18. 9. 1934

JUDr. Antonín Svoboda, nar. 3. 6. 1923

K okresnímu soudu v Ostravě:

JUDr. Ludvík Indruch, nar. 11. 2. 1922

JUDr. Jaroslav Kubík, nar. 6. 8. 1928

Luisa Kyselá, nar. 18. 3. 1933

JUDr. Ladislav Prokop, nar. 6. 8. 1931

Bohdan Serafin, nar. 1. 11. 1954

Gertruda Siejová, prom. práv., nar. 19. 11. 1938

Jindřiška Šrubařová, nar. 19. 4. 1944

K okresnímu soudu v Přerově:

JUDr. Alena Čejnová, nar. 25. 6. 1928

Bohumír Gaďourek, prom. práv., nar. 8. 11. 1931

JUDr. Zdeněk Pupík, nar. 21. 8. 1928

K okresnímu soudu v Šumperku:

JUDr. František Brandl, nar. 29. 3. 1930

JUDr. Jiří Novák, nar. 24. 6. 1927

JUDr. Alena Nováková, nar. 23. 8. 1927

K okresnímu soudu ve Vsetíně:

JUDr. Vladimír Horák, nar. 19. 1. 1942

JUDr. Irena Horáková, nar. 23. 6. 1942

Drahoslava Pospíšilová, prom. práv., nar. 16. 3. 1932

Josef Riedl, prom. práv., nar. 8. 12. 1925

JUDr. Jan Vočka, nar. 16. 5. 1932."

V Praze dne 17. září 1980

RSDr. Miloslav Vacík v. r.

místopředseda ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

 

Charakteristiky uvedených kandidátů jsou poslancům České národní rady k dispozici k nahlédnutí v Kanceláři České národní rady.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP