ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1980

III. volební období

99

Návrh

poslanců Evžena Erbana, Oldřicha Voleníka, Marie Jarošové, dr. Čestmíra Adama, dr. Lubomíra Procházky, dr. Miloslava Vacíka, Františka Romana, Miroslava Suchopárka a dalších

na doplňovací volby do orgánů České národní rady

Podepsaní navrhují podle § 35, 50 a 62 zákona České národní rady č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění pozdějších předpisů, aby

1. poslanec Zbyněk Žalman byl zvolen členem výboru České národní rady pro obchod, služby a dopravu, předsedou tohoto výboru a členem mandátového a imunitního výboru České národní rady,

2. poslanec ing. Josef Meier byl zvolen členem předsednictva České národní rady.

V Praze 13. října 1980

Evžen Erban, Oldřich Voleník, Marie Jarošová, dr. Čestmír Adam, dr. Lubomír Procházka, dr. Miloslav Vacík, František Toman, Miroslav Suchopárek, dr. Miloslav Dočkal, CSc., ing. Jaromír Hájek, dr. Jaroslav Henzl, Josef Hlavička, dr. Jan Jirásek, Jana Klasová, prof. ing. Ladislav Kubíček, DrSc., ing. Oldřich Paul, Josef Podlešák, akad. Bohumír Rosický, Zdeňka Skřivánková, Josef Smola, ing. Marie Smolíková, ing. Jan Uřičář


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP