HAJKO Vladimír, akad.

187 - Košice I

SL Slib vykonán: 1.SL, 17.6.1981; 14

slovenská

KSČ

P-SL od: 1.SL, 17.6.1981; 27KV-SL od: 1.SL, 17.6.1981; 26

FS3.FS, 15.12.1981, 4; 116 k T.24
19.FS, 10.6.1985, 2; 54 k T.167
SL3.SL, 11.10.1983, 3; 50 k T.88

HAJN Jaroslav, RSDr.

54 - Ústí nad Labem-Litoměřice

SL Slib vykonán: 1.SL, 17.6.1981; 14

česká

KSČ

HAŠANA Július, genmjr.

46 - Ostrov-Kraslice

SL Slib vykonán: 1.SL, 17.6.1981; 14

slovenská

KSČ

VBB-SL od: 1.SL, 17.6.1981; 26

FS6.FS, 10.11.1982, 10; 156 k T.42
16.FS, 26.3.1985, 3; 76 k plnění program. prohl. vlády ČSSR

HOFFMANN Karel, ing.

42 - Plzeň II

SL Slib vykonán: 1.SL, 17.6.1981; 14

česká

KSČ

P-FS od: 1.SL, 17.6.1981; 27

HORÁČEK Václav, genpor., PhDr.

29 - Hostivice

SL Slib vykonán: 1.SL, 17.6.1981; 14

česká

KSČ

VBB.SL od: 1.SL, 17.6.1981; 26

SL3.SL, 11.10.1983, 3; 99 k T.88

HRUŠKOVIČ Miloslav, ing.

182 - Žilina

SL Slib vykonán: 1.SL, 17.6.1981; 14

česká

KSČ

HŮLA Alois

18 - Beroun

SL Slib vykonán: 1.SL, 17.6.1981; 14

česká

KSČ

P-FS od: 1.SL, 17.6.1981; 27P-SL od: 1.SL, 17.6.1981; 27VPDO-SL od: 1.SL, 17.6.1981; 26

VPDO-SL od: 1.SL, 17.6.1981; 27

SL od: 1.SL, 17.6.1981; 27

FS3.FS, 15.12.198l, 3; 31,91 zprav. k 7. 5LP
10.FS, 26.10.1983, 1; 112 návrh usnesení FS k T.117
SL2.SL, 20.10.1982, 1; 22,109 zprav. k T.38
3.SL, 11.10.1983, 3; 29,116 zprav. k T.88
5.SL, 8.10.1985, 1; 23,101 zprav. k usnesení č. 178

HŮLA Alois, ing.

65 - Most-Chomutov

SL Slib vykonán: 1.SL, 17.6.1981; 14

česká

KSČ

zemřel 1.4.1983. Náhradník Šádek František, ing. 9.FS, 13.6.1983; 5

HUMAJOVÁ Mária

175 - Prievidza

SL Slib vykonán: 1.SL, 17.6.1981; 14

slovenská

KSČ

VMI-SL od: 1.SL, 17.6.1981; 16VZ-SL od: 1.SL, 17.6.1981; 26

FS6.FS, 9.11.1982, 3; 41 k zahraniční politice ČSSR
14.FS, 12.11.1984, 1; 68 k zahraniční politice ČSSR
SL5.SL, 8.10.1985, 1; 93 k usnesení č. 178

CHLAD Rudolf

50 - Rokycany

SL Slib vykonán: 1.SL, 17.6.1981; 14

česká

ČSS

VPDO-SL od: 1.SL, 17.6.1981; 26VMI-SL od: 1.SL, 17.6.1981; 16

SL od: 1.SL, 17.6.1981; 30VPDO-SL

člen volební komise od: 1.SL, 17.6.1981; 15

FS3.FS, 15.12.1981, 3; 55 k 7. 5LP
SL4.SL, 23.10.1984, 1; 83 k usnesení č. 139
5.SL, 8.10.1985, 1; 46 k usnesení č. 178

CHŇOUPEK Bohuslav, ing.

106 - Vyškov-Prostějov

SL Slib vykonán: 1.SL, 17.6.1981; 14

slovenská

KSČ

Ministr zahraničních věcí ČSSRPřihlásit/registrovat se do ISP