Federální shromáždění Československé socialistické republiky
1981 - 1986


Usnesení

Technická poznámka: číselná řada není úplná - zdigitalizována jsou jen usnesení, která byla obsažena v tištěné těsnopisecké zprávě. Zbývající usnesení (jen formální text o schválení zákona dle tisku) jsou dostupná v Archivu PS u originálů zápisů ze schůzí.

č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
č. 7
č. 8
č. 9
č. 10
č. 11
č. 12
č. 13
č. 14
č. 15
č. 17
č. 19
č. 20
č. 21
č. 37
č. 38
č. 39
č. 40
č. 47
č. 54
č. 55
č. 56
č. 57
č. 71
č. 82
č. 83
č. 84
č. 85
č. 89
č. 90
č. 91
č. 96
č. 98
č. 99
č. 100
č. 101
č. 102
č. 116
č. 121
č. 122
č. 123
č. 124
č. 131
č. 138
č. 139
č. 140
č. 141
č. 151
č. 156
č. 157
č. 164
č. 165
č. 167
č. 169
č. 175
č. 177
č. 178
č. 179
č. 188
č. 190


Přihlásit/registrovat se do ISP