LACO Karol

178 - Zvolen

SL Slib vykonán: 1.SL, 17.6.1981; 14

slovenská

KSČ

místopředseda vlády ČSSR

LAŠTOVIČKA Zdeněk

93

SL Slib vykonán: 1.SL, 17.6.1981; 14

česká

KSČ

VPDO-SL od: 1.SL, 17.6.1981; 26

FS7.FS, 14.12.1982, 1; 49 k T.76
12.FS, 21.3.1984, 5; 64 k program. prohl. vlády ČSSR

LENÁRT Jozef, RSDr.

139 - Vinohrady (Slovensko)

SL Slib vykonán: 1.SL, 17.6.1981; 14

slovenská

KSČ

P-FS od: 1.SL, 17.6.1981; 27

LÉR Leopold, ing.

97 - Hodonín-Břeclav

SL Slib vykonán: 1.SL, 17.6.1981; 14

česká

KSČ

ministr FMF ČSSR

LICHNER Ján

172 - Turčianské Teplice

SL Slib vykonán: 1.SL, 17.6.1981; 14

slovenská

SSO

VMI-SL od: 1.SL, 17.6.1981; 16VKV-SL od: 1.SL, 17.6.1981; 16

SL od: 1.SL, 17.6.1981; 30

člen volení komise od 1.SL, 17.6.1981, 14

FS8.FS, 16.3.1983, 3; 64 k program. prohl. vlády ČSSR

LINHART Jaroslav

2 - Praha 2

SL Slib vykonán: 1.SL, 17.6.1981; 14

česká

KSČ

P-FS od: 1.SL, 17.6.1981; 27VPDO-SL od: 1.SL, 17.6.1981; 26

FS2.FS, 1.7.1981, 1; 78 k program. prohl. vlády ČSSR
SL4.SL, 23.10.1984, 1; 42 k usnesení č. 139

LIPOVSKÝ Ivan

200 - Vranov n/Topľou

SL Slib vykonán: 1.SL, 17.6.1981; 14

slovenská

KSČ

VKV-SL od: 1.SL, 17.6.1981; 26

SL od: 1.SL, 17.6.1981; 30

FS4.FS, 30.3.1982, 5; 69 k plnění program. prohl. vlády ČSSR

LÖBL Karel, prof., ing.

16 - Praha 10-východ

SL Slib vykonán: 1.SL, 17.6.1981; 14

česká

ČSS

FS5.FS, 23.6.1982, 1; 36 k T.46
11.FS, 14.12.1983, 1; 40 k T.120Přihlásit/registrovat se do ISP