NAVRÁTIL Jaroslav

64 - Bruntál

SN Slib vykonán: 1.SN, 17.6.1981; 13

česká

KSČ

VPDO-SN od: 1.SN, 17.6.1981; 33

FS8.FS, 16.3.1983, 3; 34 k plnění program. prohl. vlády ČSSRPřihlásit/registrovat se do ISP