Daň, důchodová

7.FS, 15.12.1982, 4; 93 usn. FS-45, SL-74, SN-74, T.67, č. 164/1982 Sb.

Daň z příjmu obyvatelstva

7.FS, 14.12.1982, 3; 80

usn. FS-48, SL-77, SN-77, T.72, č. 162/1982 Sb.

Dánské království

6.FS, 10.11.1982, 15; 182

usn. FS-40, SL-68, SN-68, T.53

Dohody, Mezinárodní

Dohoda o právním postavení a úlevách mezinárodních odvětvových organizací pro hospodářskou spolupráci, podepsaná ve Varšavě dne 9. září 1966 - návrh výpovědi.

9.FS, 13.6.1983, 5; 102

usn. FS-61, SL-95, SN-91, T.83

Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSSR k souhlasu Dohoda o provádění článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu, sjednané dne 12. dubna 1979 v Ženevě a Protokol k Dohodě o provádění článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu, sjednaný dne 1. listopadu 1979 v Ženevě.

10.FS, 27.10.1983, 5; 136

usn. FS-66, SL-107, SN-103, T.105

Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSSR k souhlasu Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Portugalské republiky o ochraně údajů o původu, označení původu, a jiných zeměpisných a obdobných označení, podepsaná v Lisabonu dne 10. ledna 1986 a Protokol k ní.

21.FS, 13.5.1986, 4; 81

usn. FS-130, SL-195, SN-191, T.188

Dokumenty z porady nejvyšších představitelů států RVHP

Stanovisko FS ČSSR

Dovolená na zotavenou

14.FS, 13.11.1984, 5; 98

usn. FS-95, SL-146, SN-142, T.148, č. 111/1984 Sb.

Dozor

Jaderná, Bezpečnost

Důchody

4.FS, 31.3.1982, 9; 125 usn. FS-22, SL-45, SN-43, T.28,30, č. 7/1982 Sb., č. 39/1982 Sb.
14.FS, 13.11.1984, 2; 98 usn. FS-92, SL-143, SN-139, T.145, č. 108/1984 Sb.Přihlásit/registrovat se do ISP