Péče, Pěstounská

13.FS, 20.6.1984, 4; 81 usn. FS-88, SL-135, SN-131, T.135, č. 58/1984 Sb.

Pěstouni

Péče, Pěstounská

Plán, Pětiletý (sedmý)

3.FS, 15.12.1981, 3; 11

usn. FS-3, SL-22, SN-20, T.23, č. 122/1981 Sb.

Plán rozvoje národního hospodářství ČSSR, Státní

3.FS, 15.12.1981, 3; 11 usn. FS-3, SL-22, SN-20, T.23, č. 122/1981 Sb.
20.FS, 9.12.1985, 1; 7 usn. FS-117, SL-180, SN-176, T.178,183, č. 115/1985 Sb.

Pobyt občanů, Evidence

6.FS, 10.11.1982, 10; 151 usn. FS-35, SL-63, SN-63, T.42, č. 135/1982 Sb.

Pojištění, Nemocenské

5.FS, 23.6.1982, 3; 77

usn. FS-26, SL-50, SN-48, T.43, č. 72/1982 Sb.

Politika ČSSR, Zahraniční

6.FS, 9.11.1982, 3; 9 usn. FS-30, SL-58, SN-58
14.FS, 12.11.1984, 1; 6 usn. FS-91, SL-142, SN-138

Pomoc právní (smlouvy)

6.FS, 9.11.1982, 3; 94 usn. FS-36, SL-64, SN-64, T.60
15.FS, 11.12.1984, 3; 81 usn. FS-102, SL-154, SN-150, T.143
15.FS, 11.12.1984, 4; 88 usn. FS-103, SL-155, SN-151, T.144
19.FS, 10.6.1985, 6; 85 usn. FS-115, SL-174, SN-169, T.159
21.FS, 13.5.1986, 3; 75 usn. FS-128, SL-193, SN-190, T.187

Pomoc, Vzájemná

Varšavská smlouva

Portugalská republika

21.FS, 13.5.1986, 4; 81 usn. FS-130, SL-195, SN-191, T.188

Posmrtná vzpomínka

Uctění památky

Postavení, Právní

Úmluva

Pracovníci starší

7.FS, 15.12.1982, 8; 140

usn. FS-49, SL-78, SN-78, T.64

Prezident ČSSR

Prezident ČSSR (osobní rejstřík)

Programové prohlášení vlády ČSSR

Vláda ČSSR

Prohlášení FS ČSSR k výzvě Nejvyššího sovětu SSSR k parlamentům a národům světa

2.FS, 30.6.1981, -; 5

usn.FS-1

Prohlášení FS ČSSR k Provolání Nejvyššího sovětu SSSR a ústředního výboru KS SSSR k parlamentům, vládám, politickým stranám a národům světa

8.FS, 16.3.1983, -; 91

usn. FS-56, SL-88, SN-86, T.86

Prohlášení FS ČSSR k současné mezinárodní situaci

10.FS, 26.10.1983, 6

usn. FS-74, SL-115, SN-111

Prokurátor ČSSR, Generální

9.FS, 14.6.1983, 6; 111 usn. FS-58, T.87
19.FS, 11.6.1985, 7; 99 usn. FS-116, SL-176, SN-171, T.164

Provolání Nejvyššího sovětu SSSR a ústředního výboru KS SSSR k parlamentům, vládám, politickým stranám a národům světa

8.FS, 16.3.1983, -; 91 usn. FS-56, SL-88, SN-86, T.86

Průmysl

Rozvoj, Průmyslový

Předseda FS

Předsednictvo FS

Předseda Nejvyššího soudu ČSSR

9.FS, 14.6.1983, 6; 121,167 usn. FS-58, T.87
19.FS, 11.6.1985, 7; 93 usn. FS-116, SL-176, SN-171, T.164

Předsednictvo SL

Věcný rejstřík SL

Předsednictvo SN

Věcný rejstřík SN

Přeprava železniční, Mezinárodní

6.FS, 10.11.1982, 12; 166 usn. FS-38, SL-66, SN-66, T.52

Příspěvek, Mateřský

4.FS, 31.3.1982, 9; 125 usn. FS-23, SL-46, SN-44, T.29,31, č. 8/1982 Sb., č. 38/1982 Sb.
14.FS, 13.11.1984, 4; 98 usn. FS-94, SL-145, SN-141, T.147, č. 110/1984 Sb.

Přídavek, Výsluhový

Stavebnictví

Půda, Zemědělská

3.FS, 16.12.1981, 5; 144 usn. FS-5, SL-24, SN-22, T.12, č. 102/1981 Sb., č. 124/1981 Sb.Přihlásit/registrovat se do ISP