Sbor národní bezpečnosti

9.FS, 14.6.1983, 7; 170 usn. FS-60, SL-94, SN-90, T.94, č. 63/1983 Sb.

Schůze SL a SN, Společné (návrhy na konání společných schůzí)

1.FS, 17.6.1981, -; 6
2.FS, 30.6.1981, -; 11
3.FS, 15.12.1981, -;7,8 usn. SL-19, SN-19
4.FS, 30.3.1982, -;6 usn. SL-37, SN-35
5.FS, 23.6.1982, -;6 usn. SL-47, SN-45
6.FS, 9.11.1982, -;6 usn. SL-56, SN-54
7.FS, 14.12.1982, -;6 usn. SL-71, SN-71
8.FS, 16.3.1983, -;6 usn. SL-82, SN-82
9.FS, 13.6.1983, -;6 usn. SL-89, SN-87
10.FS, 26.10.1983, -;5 usn. SL-101, SN-97
11.FS, 14.12.1983, -;5 usn. SL-116, SN-112
12.FS, 21.3.1984, -;6 usn. SL-121, SN-117
13.FS, 20.6.1984, -;7 usn. SL-131, SN-127
14.FS, 12.11.1984, -;6 usn. SL-140, SN-136
15.FS, 11.12.1984, -;6 usn. SL-151, SN-147
16.FS, 26.3.1985, -;5 usn. SL-156, SN-152
17.FS, 22.5.1985, -;7 usn. SL-164, SN-159
18.FS, 29.5.1985, -;6 usn. SL-167, SN-162
19.FS, 10.6.1985, -;6 usn. SL-169, SN-164
20.FS, 9.12.1985, -;6 usn. SL-179, SN-175
21.FS, 13.5.1986, -;5 usn. SL-190, SN-186

Silniční zákon

Komunikace, Pozemní

Situace, Mezinárodní

10.FS, 26.10.1983, -; 6 usn. FS-74, SL-115, SN-111

Slib poslanců

3.FS, 15.12.1981, 2; 10 pozn.: posl. Toms/SL, posl. Věchová/SL
4.FS, 30.3.1982, 3; 10 pozn.: posl. Bartončík/SL, posl. Sido/SN
6.FS, 9.11.1982, 2; 8 pozn.: posl. F. Hrudola/SN
8.FS, 16.3.1983, 2; 8 pozn.: posl. F. Štafa/SL
9.FS, 13.6.1983, 2; 8 pozn.: posl. F. Šádek/SL
12.FS, 21.3.1984, 3; 10 pozn.: posl. O. Blažek/SL, posl. I. Prievozníková/SN
16.FS, 26.3.1985, 2; 8 pozn.: posl. V. Šipek/SL, posl. M. Václavík/SL

Smlouvy, Mezinárodní

Smlouva o přátelství a spolupráci mezi ČSSR a Afghánskou dem. republikou, podepsaná v Praze dne 24. června 1981

3.FS, 16.12.1981, 6; 144 usn. FS-6, SL-25, SN-23, T.13

Smlouva mezi ČSSR a Afghánskou dem. republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, podepsaná v Praze dne 24. června 1981

3.FS, 16.12.1981, 8; 144

usn. FS-8, SL-27, SN-25, T.19

Smlouva o přátelství a spolupráci mezi ČSSR a Angolskou lid. republikou podepsaná v Praze dne 12. října 1981

3.FS, 16.12.1981, 9; 156

usn. FS-11, SL-30, SN-28, T.22

Smlouva o přátelství a spolupráci mezi ČSSR a Socialistickou Etiopií podepsaná v Addis Abebě dne 13. září 1981

3.FS, 16.12.1981, 10; 164

usn. FS-9, SL-28, SN-26, T.16

Smlouva o přátelství a spolupráci mezi ČSSR a Jemenskou lid. dem. republikou, podepsaná v Adenu dne 14. září 1981

3.FS, 16.12.1981, 12; 172

usn. FS-12, SL-31, SN-29, T.18

Smlouva mezi ČSSR a Italskou republikou o zamezení zdanění v oboru daní z příjmu a zabránění daňovému úniku, podepsaná v Praze dne 5. května 1981

3.FS, 16.12.1981, 14; 185

usn. FS-14, SL-33, SN-31, T.8

Smlouva mezi ČSSR a SSSR o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních, podepsaná v Moskvě dne 12. srpna 1982

6.FS, 9.11.1982, 3; 94

usn. FS-36, SL-64, SN-64, T.60

Smlouva mezi ČSSR a Kyperskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, podepsaná v Nikosii dne 23. dubna 1982

6.FS, 10.11.1982, 11; 160

usn. FS-37, SL-65, SN-65, T.49

Smlouva mezi ČSSR a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 2. listopadu 1981

6.FS, 10.11.1982, 14; 177

usn. FS-41, SL-69, SN-69, T.59

Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou Dánského království o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 5. května 1982

6.FS, 10.11.1982, 15; 182

usn. FS-40, SL-68, SN-68, T.53

Smlouva mezí ČSSR a Spolkovou republikou Německa o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 19. prosince 1980

7.FS, 15.12.1982, 7; 133

usn. FS-51, SL-80, SN-80, T.77

Smlouva o přátelství a spolupráci mezi ČSSR a Libyjskou arabskou lidovou socialistickou džamáhírijí, podepsaná v Praze dne 9. září 1982

8.FS, 16.3.1983, 4; 92

usn. FS-53, SL-87, SN-85, T.79

Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSSR k souhlasu Smlouva mezi ČSSR a Vietnamskou socialistickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, podepsaná v Praze dne 12. října 1982

10.FS, 27.10.1983, 7; 144

usn. FS-68, SL-109, SN-105, T.96

Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSSR k souhlasu Protokol o změně Smlouvy mezi ČSSR a Maďarskou lidovou republikou o výstavbě a pro- vozu Soustavy vodních děl Gabčíkovo - Nagymaros, podepsaný v Praze dne 10. října 1983

11.FS, 14.12.1983, 4; 103

usn. FS-78, SL-120, SN-116, T.122

Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSSR k souhlasu Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou Marockého království o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Praze dne 27. června 1984

15.FS, 11.12.1984, 2; 76

usn. FS-101, SL-153, SN-149, T.142

Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSSR k souhlasu Smlouva mezi vládou ČSSR a Syrskou arbaskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních, podepsaná v Damašku dne 18. dubna 1984

15.FS, 11.12.1984, 3; 81

usn. FS-102, SL-154, SN-150, T.143

Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSSR k souhlasu Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou Francouzské republiky o právní pomoci, uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských, rodinných a obchodních, podepsaná v Paříži dne 10. května 1984

15.FS, 11.12.1984, 4; 88

usn. FS-103, SL-155-155, SN-151, T.144

Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSSR k souhlasu Protokol o prodloužení doby platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955, jenž byl podepsán ve Varšavě dne 26. dubna 1985 (Varšavská smlouva)

18.FS, 29.5.1985, 1; 7

usn. FS-110, SL-168, SN-163, T.166

Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSSR k souhlasu Smlouva mezi ČSSR a Mongolskou lidovou republikou o úpravě dvojího státního občanství, podepsaná v Ulanbátaru a v Praze dne 9. července 1984

19.FS, 10.6.1985, 3; 70

usn. FS-112, SL-171, SN-166, T.165

Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSSR k souhlasu Smlouva mezi ČSSR a Rakouskou republikou o právní pomoci ve věcech trestních, podepsaná ve Vídni dne 18. listopadu 1982

19.FS, 10.6.1985, 4; 77

usn. FS-113, SL-172, SN-167, T.136

Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSSR k souhlasu Smlouva mezi ČSSR a Rakouskou republikou o vydávání, podepsaná ve Vídni dne 18.11.1982

19.FS, 10.6.1985, 5; 77

usn. FS-114, SL-173, SN-168, T.137

Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSSR k souhlasu Smlouva mezi ČSSR a Belgickým královstvím o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a obchodních, podepsaná v Praze dne 15. října 1984

19.FS, 10.6.1985, 6; 85

usn. FS-115, SL-174, SN-169, T.159

Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSSR k souhlasu Smlouva o přátelstvi a spolupráci mezi ČSSR a Syrskou arabskou republikou, podepsaná v Praze dne 9. října 1985

21.FS, 13.5.1986, 2; 66

usn. FS-127, SL-192, SN-188, T.185

Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSSR k souhlasu Smlouva mezi ČSSR a Italskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, podepsaná v Praze dne 6. prosince 1985

21.FS, 13.5.1986, 3; 75

usn. FS-128, SL-193, SN-190, T.187

Socialistická Etiopie

3.FS, 16.12.1981, 10; 164 usn. FS-9, SL-28, SN-26, T.16
3.FS, 16.12.1981, 11; 164 usn. FS-10, SL-29, SN-27, T.17

Soubor opatření ke zdokonalení plánovitého řízení národního hospodářství

10.FS, 26.10.1983, 1; 10 usn. FS-62, SL-103, SN-98

Soud, Nejvyšší ČSSR

Předseda Nejvyššího soudu ČSSR

Soud, Nejvyšší ČSSR - zprávy

9.FS, 14.6.1983, 6; 121 usn. FS-58, T.87
19.FS, 11.6.1985, 7; 93 usn. FS-116, SL-176, SN-171, T.164

Soudci Nejvyššího soudu ČSSR - volba - zproštění

3.FS, 16.12.1981, 16; 195 usn. FS-17, T.26
4.FS, 31.3.1982, 8; 122 usn. FS-20, SL-43, SN-41, T.36
7.FS, 15.12.1982, 9; 70 usn. FS-50, SL-79, SN-79, T.70
10.FS, 27.10.1983, 11; 174 usn. FS-72, SL-113, SN-109, T.110
16.FS, 26.3.1985, 7; 115 usn. FS-108, SL-163, SN-158, T.161
21.FS, 13.5.1986, 7; 95 usn. FS-131, SL-196, SN-192, T.191

Soudci z povolání vojenského obvodového soudu - zproštění

12.FS, 21.3.1984, 8; 115 usn. FS-84, SL-130, SN-126, T.126

Soudci z povolání vojenských soudů - volba, zproštění

5.FS, 23.6.1982, 6; 103 usn. FS-29, SL-53, SN-51, T.41
10.FS, 27.10.1983, 12; 174 usn. FS-73, SL-114, SN-110, T.111
14.FS, 13.11.1984, 7; 124 usn. FS-99, SL-150, SN-146, T.149
20.FS, 10.12.1985, 8; 124 usn. FS-124, SL-187, SN-183, T.174

Soudci z povolání vyššího vojenského soudu

3.FS, 16.12.1981, 17; 197 usn. FS-16, T.21

Sovět SSSR, Nejvyšší

Provolání

Prohlášení

Výzva

2.FS, 30.6.1981

usn. FS-1, T.5

Sovětsko - americká jednání na nejvyšší úrovni

20.FS, 9.12.1985, -; 66

usn. FS-125, SL-189, SN-185

Společné schůze FS

Schůze SL a SN, Společné

Stanovisko Federálního shromáždění ČSSR k dokumentům přijatým na závěr porady nejvyšších představitelů členských států RVHP dne 14. června 1984 v Moskvě

13.FS, 20.6.1984, -; 100

usn. FS-90, SL-137, SN-133

Stanovisko FS ČSSR k výsledkům sovětsko-amerických jednání na nejvyšší úrovni

20.FS, 9.12.1985, -; 66

usn. FS-125, SL-189, SN-185

Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj

10.FS, 26.10.1983, 2; 114

usn. FS-63, SL-104, SN-100, T.108, č.114/1983 Sb.

Statut OSN pro průmyslový rozvoj

5.FS, 23.6.1982, 4; 88

usn. FS-27, SL-51, SN-49, T.37

Stavebnictví

16.FS, 26.3.1985, 5; 96

usn. FS-106, SL-161, SN-156, T.163, č. 23/1985 Sb.

Střeliva

11.FS, 14.12.1983, 2; 88

usn. FS-76, SL-118, SN-114, T.112, č. 147/1983 Sb.

Svaz sovětských socialistických republik

Sovět SSSR, Nejvyšší

Prohlášení FS ČSSR k výzvě Nejvyššího sovětu SSSR

Svaz sovětských socialistických republik

6.FS, 9.11.1982, 3; 94 usn. FS-36, SL-64, SN-64, T.60
8.FS, 16.3.1983, 91 usn. FS-56, SL-88, SN-86, T.86

Syrská arabská republika

15.FS, 11.12.1984, 3; 81 usn. FS-102, SL-154, SN-150, T.143
21.FS, 13.5.1986, 2; 66 usn. FS-127, SL-192, SN-188, T.185

Školský zákon

Školy, Základní a střední

Školy, Zkladní a střední

12.FS, 22.3.1984, 10; 129 usn. FS-80, SL-128, SN-122, T.127,129, č. 29/1984 Sb.

Švýcarská konfederace

21.FS, 13.5.1986, 6; 91

usn. FS-132, SL-197, SN-193, T.119Přihlásit/registrovat se do ISP