Účet, Státní závěrečný

5.FS, 23.6.1982, 1; 6 usn. FS-24, SL-48, SN-46, T.46
9.FS, 13.6.1983, 3; 9 usn. FS-57, T.97
13.FS, 20.6.1984, 1; 7 usn. FS-85, SL-132, SN-128, T.139
19.FS, 10.6.1985, 2; 7 usn. FS-111, SL-171, SN-166, T.167
21.FS, 13.5.1986, 1; 7 usn. FS-126, SL-191, SN-187, T.189

Údaje, Ochrana původu

Portugalská republika

Uctění památky

3.FS, 15.12.1981, -; 7 pozn.: posl. F. Toman, J. Plojhar, I. Mandli
7.FS, 14.12.1982, -; 5 pozn.: L. I. Brežněv, taj. KSSS předs.
8.FS, 16.3.1983, -; 5 pozn.: posl. Z. Zuska
15.FS, 11.12.1984, -; 5 pozn.: posl. A. Brabec
16.FS, 26.3.1985, -; 5 pozn.: posl. M. Dzúr
21.FS, 13.5.1986, -; 5 pozn.: posl. J. Srb, posl. M. Mamula

Úmluvy mezinárodní

Konzulární úmluva mezi ČSSR a Socialistickou Etiopií, podepsaná v Addis Abebě dne 13. září 1981

3.FS, 16.12.1981, 11; 164 usn. FS-10, SL-29, SN-27, T.17

Konzulární úmluva mezi ČSSR a Afghánskou dem. republikou, podepsaná v Praze dne 22.dubna 1981

3.FS, 16.12.1981, 7; 144

usn. FS-7, SL-26, SN-24, T.14

Konzulární úmluva mezi ČSSR a Soc. federativní republikou, Jugoslávií podepsaná v Praze dne 10. prosince 1981

4.FS, 31.3.1982, 7; 116

usn. FS-21, SL-44, SN-42, T.32

Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen, podepsaná v Kodani dne 17. července 1980

3.FS, 16.12.1981, 13; 180

usn. FS-13, SL-32, SN-30, T.5

Mnohostranná úmluva o fyzické ochraně jaderných materiálů, podepsaná ve Vídni dne 14. září 1981 s výhradou k odstavci 2 čl.17 úmluvy

3.FS, 16.12.1981, 15; 190

usn. FS-15, SL-34, SN-32, T.20

Úmluva o zákazech nebo omezeních použití určitých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky

5.FS, 23.6.1982, 5; 94

usn. FS-28, SL-52, SN-50, T.48

Mezinárdní úmluva o ochraně rostlin, sjednáná v Římě dne 6. prosince 1951

6.FS, 9.11.1982, 5; 104

usn. FS-42, SL-70, SN-70, T.58

Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) přijatá v Bernu dne 9. května 1980

6.FS, 10.11.1982, 12; 166

usn. FS-38, SL-66, SN-66, T.52

Protokol o dodatku k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví (článek 83 bis), podepsaný v Montrealu dne 6. října 1980

6 .FS, 10.11.1982, 13; 172

usn. FS-39, SL-67, SN-67, T.45

Úmluva o právním postavení, výsadách a imunitách mezistátních ekonomických organizací působících v určitých oblastech spolupráce, podepsané v Budapešti dne 5. prosince 1980, a návrh výpovědi Dohody o právním postavení a úlevách mezinárodních odvětvových organizací pro hospodářskou spolupráci, podepsaná ve Varšavě dne 9. září 1966

9.FS, 13.6.1983, 5; 102

usn. FS-61, SL-95, SN-91, T.83

Usnesení, Vládní návrh

Vládní návrh, kterým se přdkládá FS ČSSR k souhlasu návrh na postup ČSSR k Úmluvě o trestných a některých jiných činnech spáchaných na palubě letadla, sjednaná v Tokiu 14. září 1963

10.FS, 27.10.1983, 8; 152

usn. FS-69, SL-110, SN-106, T.102

Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSSR k souhlasu Úmluva o dálko- vém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států, sjednaná v Ženevě 13. listopadu 1979

10.FS 27.10.1983, 9; 159

usn. FS-70, SL-111, SN-107, T.103

Vládní návrh, kterým se podle článku 19 odst. 5 písm. b) a odst. 6 písm b) ústavy MOP předkládají FS ČSSR texty úmluv a doporučení přijatých na 67. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě v roce 1981 se stanoviskem vlády ČSSR

10.FS, 27.10.1983, 10; 164

usn. FS-71, SL-112, SN-108, T.95

Vládní návrh, kterým se podle článku 19 odst. 5 písm. b) a odst. 6 písm b) ústavy MOP předkládají FS ČSSR texty úmluv, doporučení a protokolu, přijatých na 68. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě v roce 1982 se stanoviskem vlády ČSSR

12.FS, 21.3.1984, 7; 107

usn. FS-83, SL-129, SN-125, T.118

Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSSR k souhlasu Mezinároní úmluva o využití rozhlasového vysílání pro mírové účely, podepsaná v Ženevě dne 23. září 1936

13.FS, 20.6.1984, 5; 92

usn. FS-89, SL-136, SN-132, T.131

Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSSR k souhlasu Konzulární úmluva mezi ČSSR a Jemenskou lidovou demokratickou republikou, podepsaná v Praze dne 23. března 1984

14.FS, 13.11.1984, 6; 117

usn. FS-96, SL-147, SN-143, T.141

Vládní návrh, kterým se podle článku 19 odst. 5 písm. b) a odst. 6 písm b) ústavy MOP předkládají FS ČSSR texty úmluv a doporučení, přijatých na 69. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě v roce 1983 se stanoviskem vlády ČSSR

16.FS, 26.3.1985, 6; 109

usn. FS-107, SL-162, SN-157, T.156

Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSSR k souhlasu Konzulární úmluva mezi ČSSR a Laoskou lidově demokratickou republikou, podepsaná ve Vietnamu dne 15. března 1985

20.FS, 10.12.1985, 4; 103

usn. FS-120, SL-183, SN-179, T.171

Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSSR k souhlasu Konzulární úmluva mezi ČSSR a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou, podepsaná v Alžíru dne 3. července 1985

20.FS, 10.12.1985, 5; 109

usn. FS-121, SL-184, SN-180, T.172

Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSSR k souhlasu Konzulární úmluva mezi ČSSR a Iráckou republikou, podepsaná v Praze dne 16. srpna 1985

20.FS, 10.12.1985, 6; 114

usn. FS-122, SL-185, SN-181, T.177

Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSSR k souhlasu Úmluva o právní způsobilosti, výsadách a imunitách RVHP, podpepsaná ve Varšavě dne 27. června 1985

20.FS, 10.12.1985, 7; 118

usn. FS-123., SL-186, SN-182, T.175

Ústřední výbor Národní fronty ČSSR - návrhy na volby soucdů, návrhy na zproštění funkcí soudců

3.FS, 16.12.1981, 16; 195 usn. FS-17, T.26
4.FS, 31.3.1982, 8; 122 usn. FS-20, SL-43, SN-41, T.36
5.FS, 23.6.1982, 6; 103 usn. FS-29, SL-53, SN-51, T.41
7.FS, 15.12.1982, 9; 145 usn. FS-50, SL-79, SN-79, T.70
10.FS, 27.10 1983, 11; 174 usn. FS-72, SL-113, SN-109, T.110
10.FS, 27.10.1983, 12; 174 usn. FS-73, SL-114, SN-110, T.111
14.FS, 13.11.1984, 7; 124 usn. FS-99, SL-150, SN-146, T.149
16.FS, 26.3.1985, 7; 115 usn. FS-108, SL-163, SN-158, T.161
20.FS, 10.12.1985, 8; 124 usn. FS-124, SL-187, SN-183, T.174
21.FS, 13.5.1986, 7; 95 usn. FS-131, SL-196, SN-192, T.191Přihlásit/registrovat se do ISP