Zabezpečení, Nemocenské

4.FS, 31.3.1982, 9; 125 usn. FS-23, SL-46, SN-44, T.29,31, č. 8/1982 Sb., č. 38/1982 Sb.
13.FS, 20.6.1984, 3; 81 usn. FS-87, SL-134, SN-130, T.134, č. 57/1984 Sb.
14.FS, 13.11.1984, 3; 98 usn. FS-93, SL-144, SN-140, T.146, č. 109/1984 Sb.

Zabezpečení, Sociální

4.FS, 31.3.1982, 9; 125 usn. FS-22, SL-45, SN-43, T.28,30, č. 7/1982 Sb., 39/1982 Sb.
5.FS, 23.6.1982, 3; 77 usn. FS-26, SL-50, SN-48, T.43, č. 72/1982 Sb.
10.FS, 27.10.1983, 4; 129 usn. FS-65, SL-106, SN-102, T.104
13.FS, 20.6.1984, 2; 81 usn. FS-86, SL-133, SN-129, T.133, č. 56/1984 Sb.
14.FS, 13.11.1984, 2; 98 usn. FS-92, SL-143, SN-139, T.145, č. 108/1984 Sb.
21.FS, 13.5.1986, 6; 91 usn. FS-132, SL-197, SN-193, T.192

Zahraniční politika ČSSR

Politika ČSSR, Zahraniční

Zákoník, Hospodářský - doplnění

7.FS, 15.12.1982, 5; 107 usn. FS-46, SL-75, SN-75, T.69,75, č. 165/1982 Sb.

Zákoník práce - doplnění

5.FS, 23.6.1982, 2; 77 usn. FS-25, SL-49, SN-47, T.44, č. 73/1982 Sb.
6.FS, 9.11.1982, 6; 110 usn. FS-31, SL-59, SN-59, T.54, č. 131/1982 Sb.
14.FS, 13.11.1984, 5; 98 usn. FS-95, SL-146, SN-142, T.148, č. 111/1984 Sb.
16.FS, 26.3.1985, 4; 96 usn. FS-105, SL-160, SN-155, T.162, č. 22/1985 Sb.

Zákonná opatření

Zákonné opatření P-FS, kterým se zrušuje zákon, č. 51/1959 Sb., o výkupu zemědělských výrobků ve znění pozdějších předpisů a zákon, č. 67/1962 Sb., o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a chovatelů krav

3.FS, 16.12.1981, 5; 144 usn. FS-5, SL-24, SN-22, T.12, č. 102/1981 Sb., č. 124/1981 Sb.

Zákonnost, Socialistická

9.FS, 14.6.1983, 6; 111 usn. FS-58, T.87
19.FS, 11.6.1985, 7; 93 usn. FS-116, SL-176, SN-171, T.164

Zákony

Zákon, č. 67/1962 Sb., o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů půdy a chovatelů krav

3.FS, 16.12.1981, 5; 144 usn. FS-5, SL-24, SN-22, T.12, č. 102/1981 Sb., č. 124/1981 Sb.

Zákony, Ústavní

Vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic s NDR

4.FS, 31.3.1982, 6; 100

usn. FS-19, SL-42, SN-40, T.33,34, č. 37/1982

Vládní návrh ústavního zákona o zřízení státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj

10.FS, 26.10.1983, 2; 114

usn. FS-63, SL-104, SN-100, T.108, č. 114/1983 Sb.

Zákony, Vládní návrh

Vládní návrh zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství ČCSR na léta 1981-1985 (zákon o sedmém pětiletém plánu

3.FS, 15.12.1981, 3; 11

usn. FS-3, SL-22, SN-20, T.23, č. 122/1981 Sb.

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu čs. federace na r. 1982

3.FS, 15.12.1981, 4; 93

usn. FS-4, SL-23, SN-21, T.24, č. 123/1981

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje § 105 zákoníku práce

5.FS, 23.6.1982, 2; 77

usn. FS-25, SL-49, SN-47, T.44, č. 73/1982 Sb.

Vládní návrh zákona o změnách zákona o sociálním zabezpečení a předpisů o nemocenském pojištění

5.FS, 23.6.1982, 3; 77

usn. FS-26, SL-50, SN-48, T.43, č. 72/1982 Sb.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník a upravují některé další majetkové vzahy

6.FS, 9.11.1982, 6; 110

usn. FS-31, SL-59, SN-59, T.54, č. 131/1982

Vládní návrh zákona, kterým se mění a dpolňuje zákon o rodině

6.FS, 10.11.1982, 7; 127

usn. FS-32, SL-60, SN-60, T.55, č.132/1982

Vládní návrh, kterým se podle článku 19 odst. 5 písm. b) a odst. 6 písm b) ústavy MOP předkládá FS ČSSR text doporučení přijatého na 70. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě v roce 1984 se stanoviskem vlády ČSSR

21.FS, 13.5.1986, 5; 86

usn. FS-129, SL-194, SN-189, T.182

Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSSR k souhlasu návrh na výpověď Úmluvy o sociálním zabezpečení, podepsané v Bernu dne 4. června 1959

21.FS, 13.5.1986, 6; 91

usn. FS-132, SL-197, SN-193, T.192

Vládní návrh usnesení, kterým FS ČSSR schvaluje státní závěrečný účet čs. federace za r. 1981

5.FS, 23.6.1982, 1; 6

usn. FS-24, SL-48, SN-46, T.46

Vládní návrh usnesení, kterým FS ČSSR schvaluje státní závěrečný účet čs. federace za rok 1982

9.FS, 13.6.1983, 3; 9

usn. FS-57, T.97

Vládní návrh usnesení, kterým FS ČSSR schvaluje státní závěrečný účet čs. federace za rok 1983

13.FS, 20.6.1984, 1; 7

usn. FS-85, SL-132, SN-128, T.139

Vládní návrh usnesení, kterým FS ČSSR schvaluje státní závěrečný účet čs. federace za rok 1984

19.FS, 10.6.1985, 2; 7

usn. FS-111, SL-171, SN-166, T.167

Vládní návrh usnesení, kterým FS ČSSR schvaluje státní závěrečný účet čs. federace za rok 1985

21.FS, 13.5.1986, 1; 7

usn. FS-126, SL-191, SN-187, T.189

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád

6.FS, 10.11.1982, 8; 140

usn. FS-33, SL-61, SN-61, T.56, č. 133/1982 Sb.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o státním notářství a řízení před státním notářstvím (notářský řád)

6.FS, 10.11.1982, 9; 140

usn. FS-34, SL-62, SN-62, T.57, č. 134/1982 Sb.

Vládní návrh zákona o hlášení a evidenci pobytu občanů

6.FS, 10.11.1982, 10; 151

usn. FS-35, SL-63, SN-63, T.42, č. 135/1982 Sb.

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu čs. federace na r. 19.s3

7.FS, 14.12.1982, 1; 7

usn. FS-43, SL-72, SN-72, T.76, č. 160/1982 Sb.

Vládní návrh zákona o odvodech do státního rozpočtu a společná zpráva výborů SL a SN

7.FS, 14.12.1982, 2; 68

usn. FS-44, SL-73, SN-73, T.66,73, č. 161/1982 Sb.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o dani z příjmů obyvatelstva

7.FS, 14.12.1982, 3; 80

usn. FS-48, SL-77, SN-77, T.72, č. 162/1982 Sb.

Vládní návrh zákona o důchodové dani

7.FS, 15.12.1982, 4; 93

usn. FS-45, SL-74, SN-74, T.67, č. 164/1982 Sb.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník a společ. zpráva výborů SL a SN

7.FS, 15.12.1982, 5; 107

usn. FS-46, SL-75, SN-75, T.69,75, č. 165/1982 Sb.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o hospodářské arbitráži a společná zpráva výborů SL a SN

7.FS, 15.12.1982, 6; 123

usn. FS-47, SL-76, SN-76, T.68,74, č. 166/1982 Sb.

Vládní návrh zákona o věrnostním přídavku horníků a společná zptáva výborů SL a výborů SN

9.FS, 13.6.1983, 4; 88

usn. FS-59, SL-93, SN-89, T.93,100, č. 62/1983 Sb.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon, č.100/ /1970 Sb. o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti

9.FS, 14.6.1983, 7; 170

usn. FS-60, SL-94, SN-90, T.94, č. 63/1983 Sb.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon, č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev a společná zpráva výborů SL a SN

10.FS, 26.10.1983, 3; 114

usn. FS-64, SL-105, SN-101, T.109,115, č. 115/1983 Sb.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení

10.FS, 27.10.1983, 4; 129

usn. FS-65, SL-106, SN-102, T.104, č. 116/1983 Sb.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňje celní zákon

10.FS, 27.10.1983, 6; 136

usn. FS-67, SL-108, SN-104, T.106, č. 117/1983 Sb.

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1984

11.FS, 14.12.1983 1; 7

usn. FS-75, SL-117, SN-113, T.120, č. 146/1983 Sb.

Vládní návrh zákona o zbraních a střelivech

11.FS, 14.12.1983, 2; 88

usn. FS-76, SL-118, SN-114, T.112, č. 147/1983 Sb.

Vládní návrh zákona o sjednocení sazeb nemocenského

11.FS, 14.12.1983, 3; 96

usn. FS-77, SL-119, SN-115, T.119, č. 148/1983 Sb.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon, č. 135/ /1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon)

12.FS, 21.3.1984, 6; 99

usn. FS-81, SL-126, SN-123, T.123, č. 27/1984 Sb.

Vládní návrh zákona o státním dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a společný zpráva výborů SL a SN

12.FS, 22.3.1984, 9; 119

usn. FS-82, SL-127, SN-124, T.124,130, č. 28/1984 Sb.

Vládní návrh zákona o soustavě základních a středmích škol (školský zákon) a společná zpráva výborů SL a výborů SN

12.FS, 22.3.1984, 10; 129

usn. FS-80, SL-128, SN-122, T.127,129, č. 29/1984 Sb.

Vládní návrh zákona o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení

13.FS, 20.6.1984, 2; 81

usn. FS-86, SL-133, SN-129, T.133, č. 56/1984 Sb.

Vládní návrh zákona o některých změnách vnemocenském zabezpečení pracujících

13.FS, 20.6.1984, 3; 81

usn. FS-87, SL-134, SN-130, T.134, č. 57/1984 Sb.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o pěstounské péči

13.FS, 20.6.1984, 4; 81

usn. FS-88, SL-135, SN-131, T.135, č. 58/1984 Sb.

Vládní návrh zákona o zvýšení některých nízkých důchodů a o dalších změnách v sociálním zabezpečení

14.FS, 13.11.1984, 2; 98

usn. FS-92, SL-143, SN-139, T.145, č. 108/1984 Sb.

Vládní návrh zákona o změnách v nemocenském zabezpečení

14.FS, 13.11.1984, 3; 146 usn. FS-93, SL-144, SN-140, T.146, č. 109/1984 Sb.

Vládní návrh zákona o změnách zákona o mateřském příspěvku

14.FS, 13.11.1984, 4; 18

usn. FS-94, SL-145, SN-141, T.147, č. 110/1984 Sb.

Vládní návrh zákona o prodloužení základní výměry dovolené na zotavenou a o doplnění § 5 zákoníku práce

14.FS, 13.11.1984, 5; 98

usn. FS-95, SL-146, SN-142, T.148, č. 111/1984 Sb.

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu čs. federace na rok 1985

15.FS, 11.12.1984 1; 6

usn. FS-100, SL-152, SN-148, T.154, č. 136/1984

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje § 92 zákoníku práce

16.FS, 26.3.1985, 4; 96

usn. FS-105, SL-160, SN-155, T.162, č. 22/1985 Sb.

Vládní návrh zákona o výsluhovém přídavku ve stavebnictví

16.FS, 26.3.1985, 5; 96

usn. FS-106, SL-161, SN-156, T.163, č. 23/1985 Sb.

Vládní návrh zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství hospodřáství ČSSR na rok 1986 a společná zpráva výborů SL a výborů SN

20.FS, 9.12.1985, 1; 7

usn. FS-117, SL-180, SN-176, T.178,183, č. 115/1985

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu čs. federace na rok 1986

20.FS, 9.12.1985 2; 7

usn. FS-118, SL-181, SN-177, T.179, č. 114/1985 Sb.

Vládní návrh zákona o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v ČSSR a společná zpráva výborů SL a výborů SN

20.FS, 10.12.1985, 3; 95

usn. FS-119, SL-182, SN-178, T.138,181, č. 116/1985 Sb.

Zařízení, Jaderná

Jaderná, Bezpečnost

Zasedání FS - svolání, ukončení

4.FS, 30.3.1982, -; 5

8.FS, 16.3.1983, -; 5

Zbraně

Střeliva

Zbraně, konvenční

5.FS, 23.6.1985, 5; 94

usn. FS-28, SL-52, SN-50, T.48

Zdanění, Dvojí (smlouvy)

3.FS, 16.12.1981, 14; 185 usn. FS-14, SL-33, SN-31, T.8
6.FS, 10.11.1982, 14; 177 usn. FS-41, SL-69, SN-69, T.59
6.FS, 10.11.1982, 15; 182 usn. FS-40, SL-68, SN-68, T.53
7.FS, 15.12.1982, 7; 133 usn. FS-51, SL-80, SN-80, T.77
15.FS, 11.12.1984, 2; 76 usn. FS-101, SL-153, SN-149, T.142

Zemědělství

3.FS, 16.12.1981, 5; 144 usn. FS-5, SL-24, SN-22, T.12, č. 102/1981 Sb., č.124 /1981 Sb.

Zpráva o činnosti P-FS, P-SL, P-SN a výborů SL a SN

Předsednictvo FS

Železnice

Přeprava železniční, Mezinárodní

Ženy, Diskriminace

3.FS, 16.12.1981, 13; 180

usn. FS-13, SL-32, SN-30, T.5


Přihlásit/registrovat se do ISP